Czech Republic
Jazyky

RSM INTERNATIONAL

Spojte se s námi, spojte se s úspěchem

Jsme členy RSM, šesté největší sítě nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem na světě. Síť RSM byla založena v roce 1964 a své současné jméno používá po celém světě od 1. ledna 1993.

Naše členství v RSM přináší našim klientům značné výhody. Umožňuje nám využívat služeb a odborných znalostí členských firem ve více než 750 pobočkách ve 116 zemích.

RSM – Cenami ověnčená síť

V roce 2017 společnost zopakovala své prvenství z roku 2014 a síť RSM International tak opět získala ocenění od International Accounting Bulletin – Network of the Year. Rok 2017 byl pro RSM International důležitým mezníkem i na úrovni tržeb, jelikož se jí podařilo prolomit hranici 5 miliard USD světového příjmu.

logo_iab

„The judges were impressed by the strong nomination material, especially client development and demonstration of a thoughtful approach to achieving growth without compromising quality or service.“
Více na stránkách IAB

V březnu roku 2013 síť RSM získala prestižní Zvláštní cenu šéfredaktora za Globální iniciativu roku (Editor’s Special Awards for Global Initiative of the Year) na výročních cenách odborného časopisu International Accounting Bulletin.

Zvláštní cena šéfredaktora byla koncipována výhradně jako vyjádření ocenění sítě RSM za vynikající úspěch její globální iniciativy Světový den RSM (RSM World Day). Ta si vysloužila uznání jako jedinečná a efektivní iniciativa napříč celou sítí, která zvýšila motivovanost a angažovanost jak na straně zaměstnanců, tak klientů. Porota kampaň vyzdvihla jako zářný příklad úspěšného spojení nezávislých členských firem v 70 zemích světa na základě společné vize a souboru hodnot.

V rámci iniciativy RSM World Day se zaměstnanci po celém světě společně účastnili řady externích i interních komunikačních aktivit, mezi něž patřila národní a mezinárodní reklama a PR, společenské a firemní akce, dobrovolnická a charitativní činnost a team-buildingové aktivity.

AIB_RSM

European Business Awards

Síť RSM aktivně propaguje a vyjadřuje uznání nejlepším podnikatelským subjektům a podporuje roli podnikatele v dnešní světové ekonomice. Síť RSM je hlavním sponzorem a korporátním podporovatelem cen European Business Awards, jejichž cílem je prosazovat vynikající kvalitu a vyzdvihovat výjimečné úspěchy v podnikání.

Print

Statistika

  • RSM je šestou největší sítí nezávislých auditorských, daňových a poradenských společností na světě
  • RSM sdružuje členské a partnerské firmy ve 116 zemích
  • Více než 750 poboček po celém světě
  • 41 000 pracovníků 
  • Celkové výnosy z odměn ve výši 5.37 mld USD

Forum of Firms

Síť RSM International a její členské firmy jsou řádnými členy sdružení Forum of Firms (Fórum firem). Forum of Firms sdružuje mezinárodní sítě účetních firem provádějících audit účetní závěrky, jež slouží k využití nebo může být využit mimo hranice jednotlivých států. Cílem Fóra je podporovat konzistentní a vysoce kvalitní standardy finančního výkaznictví a auditorské praxe po celém světě.

Mezi členské povinnosti členů Forum of Firms patří:

  • Dodržovat odpovídající normy řízení kvality v souladu s Mezinárodními standardy pro řízení kvality vydávanými Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) a s příslušnými národními normami řízení kvality a pravidly, a to v rozsahu povoleném národními právními předpisy a pravidelnými, globálně koordinovanými interními kontrolami zajišťování kvality
  • Mít zavedené zásady a metody pro provádění auditů, které, pokud je to možné, vycházejí ze standardů ISA
  • Mít zavedené zásady a metody, které odpovídají Etickému kodexu IFAC pro certifikované účetní, jakož i národním etickým kodexům
  • Předkládat tajemníkovi sdružení Forum of Firms výroční zprávu v podobě schválené Výborem pro nadnárodní zajišťování kvality a s uvedením, že splňuje výše uvedené členské povinnosti.

Síť RSM si je vědoma významu, jaký sdružení Forum of Firms má v rámci naplňování snah o neustálé zvyšování standardů mezinárodní auditorské praxe a stanovení norem konzistentnosti pro mezinárodní společnosti po celém světě.

EGIAN

Síť RSM International je členem organizace EGIAN (Evropská skupina mezinárodních sítí a asociací účetních firem). EGIAN poskytuje svým členům fórum pro vypracovávání společných postojů ke konkrétním odborným a legislativním otázkám a pro diskusi o těchto otázkách s klíčovými profesionály a regulačními orgány, jako je Evropská unie, CESR (Výbor evropských orgánů dohledu nad kapitálovým trhem), FEE (Federace evropských účetních) a IFAC (Mezinárodní federace účetních).

logo_egian

26. října 2015 – Dochází k přijetí jedné značky a ještě větší kooperaci

Více informací naleznete ve videu zde:

Můžeme Vám pomoci?

Kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou telefonicky +420 226 219 000 nebo e-mailem:

poptavka@rsm.cz