Czech Republic
Jazyky

Ostatní

Balík RSM Apps je komplexní řešení pro vaši společnost a obsahuje také i další aplikace. Pokrývají tak procesy napříč celou vaší firmou. Mezi další funkcionality aplikací tak patří také:

  • Přijatá a vydaná pošta včetně napojení na datové schránky
  • Znalostní databáze
  • Žádosti
  • Interní helpdesk

RSM APPS představují zjednodušení vašich procesů. Jsou samoobslužné, požadují zapojení pouze daného uživatele, kterého interaktivně navádějí jednotlivými kroky. Je zde možnost i nastavení povinných polí, bez kterých v procesu nelze pokračovat.

Kontaktní osoby

Milan Smutný

Head of Software Development

+420 531 025 111

milan.smutny@rsm.cz

Reference

DHL Gemo Plzeňské městské dopravní podniky