Czech Republic
Jazyky

Případové studie

AVG – Oceňování pro účely účetního výkaznictví dle IFRS

17.09.2012
Skupina AVG Technologies se řadí mezi čtyři největší světové výrobce bezpečnostního softwaru. Růst skupiny byl aktuálně završen vstupem na prestižní akciový trh NYSE počátkem roku 2012, kdy tržní kapitalizace přesáhla půl miliardu dolarů. Společnost RSM CZ spolupracuje se skupinou AVG Technologies od roku 2006, a to zejména na projektech zabývajících se položkovým oceněním aktiv a závazků akvírovaných společností pro účely účetního výkaznictví zpracovávaných dle Mezinárodních účetních standardů účetního výkaznictví. Typickým zástupcem pro toto ocenění jsou především rychle rostoucí softwarové společnosti s průlomovými produkty či společnosti s inovativním obchodním modelem znamenajícím přínos pro skupinu AVG.

Raiffeisen – Leasing Real Estate – Oceňování fotovoltaických elektráren

17.09.2012
Pro společnost Raiffeisen - Leasing Real Estate, s.r.o. jsme v rámci procesu auditu a pro manažerské potřeby připravili modely ocenění více jak dvaceti fotovoltaických elektáren včetně jedné větrné elektrárny. Cílem bylo stanovení tržních hodnot těchto energetických zařízení. Využili jsme a úročili naše zkušenosti s oceňováním tohoto typu aktiv, kdy za poslední dva roky jsme ocenili několik desítek energetických zařízení.

Czech Property Investments – Daňové a finanční due diligence

17.09.2012
Skupina CPI byla v období 2010 a 2011 největším investorem v oblasti nemovitostí v České republice. Vzhledem k tomu, že nemovitosti nakupovala z větší části prostřednictvím tzv. share dealu, tj. nakupovala celé společnosti, které předmětné nemovitosti vlastnily, bylo potřeba provést due diligence, tj. prověřit daňový, finanční a právní stav jednotlivých společností, tak aby jejich nákup nepředstavoval pro kupujícího riziko, nebo aby toto riziko bylo ošetřeno ve smlouvě. Daňové oddělení RSM CZ provádělo daňové a zastřešovalo finanční due diligence, pomáhalo vyjednávat daňové a finanční záruky ve smlouvě o převodu podílů a kontrolovalo kalkulaci kupní ceny a pomáhalo při vyjednávání o ceně.

Optrex – Manažerský odkup společnosti

27.06.2012
Manažeři společnosti OPTREX Czech a.s. (OCZ) úspěšně dokončili manažerský odkup (MBO). OCZ se zabývá výrobou displejů a modulů na bázi tekutých krystalů LCD a TFT. Ty se využívají v automobilovém průmyslu, telekomunikacíc, medicíně, průmyslu a domácnostech. Společnost OCZ navazuje na působení společnosti TESLA Vrchlabí, přičemž v České republice působí od roku 1999. OCZ vyrábí LCD displeje a od roku 2008 také TFT displeje. Zaměřuje se zvláště na automobilový průmysl a dodává své výrobky do automobilek BMW, Audi, VW, Škoda, Volvo, Opel, Ford, Renault, Peugeot. V posledním období se tržby společnosti OCZ pohybovaly mezi 400 000 000 až 500 000 000 Kč. V rámci prodejního procesu jsme působili jako exkluzivní poradce manažerů společnosti OCZ, přičemž celou transakci jsme řídili.