Czech Republic
Jazyky

Oceňování a znalecké posudky

Transakce s podniky naznačují zpomalení ekonomického růstu

05.03.2020
Každý z nás jistě zaznamenal střízlivější komentáře ohledně růstu evropské ekonomiky jak od ekonomických analytiků, tak českých politiků snažících se naplnit příjmovou stránku státního rozpočtu. Podívali jsme se, zda se opatrnější přístup k budoucímu ekonomickému růstu projevuje v transakcích s podniky v regionu CEE (tento region zahrnuje Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko). Pro […]

Pravidelná aktualizace nastavení převodních cen minimalizuje riziko odchýlení se od tržního standardu

25.02.2020
Ministerstvo financí zveřejnilo v minulém roce Pokyn GFŘ D – 34 „Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny“ reagující na aktualizaci Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy z roku 2017. Předmětem Pokynu D – 34 jsou mimo jiné praktická doporučení při provádění srovnávacích analýz, včetně […]

Ekonomika a akciové trhy

06.02.2019
Na přelomu roku jsou populárním tématem úvahy o možném budoucím vývoji ekonomiky. V posledních letech jsou zpravidla zvýrazňovány nejistoty týkající se dalšího vývoje ekonomiky, externí rizika (např. možné obchodní bariéry mezi USA a EU, rizika imigrace), jakož i vyčerpání možností růstu v rámci Evropské unie. Podívali jsme se proto na to, jaké názory investorů naznačuje vývoj na […]

RSM CZ nově provádí specifická ocenění nemovitostí pro investory a developery z pohledu DPH

01.10.2018
Při akvizici rozsáhlejších nemovitostních areálů, určených pro budoucí development, jsme se v poslední době setkali s potřebou vyhotovení znaleckých posudků s alokací kupní ceny nemovitostí pro potřeby zákona o DPH (§ 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Jednalo se o ocenění brownfieldů v atraktivních lokalitách větších měst, u kterých byl předpoklad […]

Průměrné multiplikátory odvětví a jejich komparace s daty z burzy¹

03.04.2018
Ocenění na základě tržního porovnání patří mezi metody založené na analýze kapitálového trhu. Vychází ze základní premisy oceňování, kterou je porovnávání. Při výpočtu se vychází z porovnání podniku se srovnatelnými společnostmi, které jsou veřejně obchodovatelné. Znalec v tomto případě porovnává oceňovanou společnost s podobnými společnostmi, jejichž akcie jsou obchodovány na burzách. Ve výběru by se […]

Přednášíme na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE)

16.03.2018
V rámci výuky na největší a nejprestižnější ekonomické univerzitě v České republice se v tomto semestru již podruhé představili zástupci RSM CZ&SK. Naši společnost skvěle reprezentovali nejprve zástupci RSM Technology, kteří studentům přiblížili Cloud ERP systém NetSuite. V další fázi semestru se pak přidal i Rudolf Hájek ze znaleckého ústavu, který se se studenty podělil zejména o jeho zkušenosti […]

Medializované události a vývoj akciových trhů

21.08.2017
V prázdninovém období se v našich newsletterech snažíme najít odlehčenější téma. V tom dnešním jsme se rozhodli podívat na vztah negativních událostí na vývoj a volatilitu akciových trhů. Volbu tématu jsme učinili i s ohledem na to, že dle novinových článků každá událost způsobí „propad“ akciových trhů. Zajímalo nás proto, zda je tomu skutečně tak. […]

Máte úrokové sazby ve skupině nastaveny v souladu s principem tržního odstupu?

05.06.2017
V souvislosti s probíhajícími kontrolami finanční správy, zaměřenými na převodní ceny mezi spojenými osobami, jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po posouzení, resp. nastavení úrokových sazeb u půjček/úvěrů poskytovaných mezi spojenými osobami. V případech poskytování půjček/úvěrů mezi spojenými osobami by nastavené podmínky těchto půjček/úvěrů, včetně nastavení úrovně úrokové sazby, měly být v souladu s principem tržního odstupu, […]

Daňová rizika při transakcích s nemovitostmi aneb kdy je stroj součástí stavby

08.02.2017
S příchodem nového občanského zákoníku se upevněný stroj může stát součástí stavby. Tato skutečnost nechává většinu vlastníků strojů a staveb relativně klidnou, ovšem pouze do okamžiku, kdy dojde k prodeji nemovitosti. Při procesu prodeje nemovitosti vzniká daňová povinnost z titulu daně z nabytí nemovitých věcí. Jedním ze základů pro výpočet této daně je tzv. zjištěná […]

Požadavky bank na expertní posouzení v souvislosti s finanční asistencí při financování

13.07.2016
V souvislosti se zvýšenou transakční aktivitou na trhu a akvizičním financováním se v poslední době stále častěji setkáváme s požadavky financujících bank na posouzení spravedlivých podmínek poskytované finanční asistence ve smyslu ustanovení § 200 odst. 1 písm. a), resp. § 311 písm. a), zákona o obchodních korporacích. V případech akvizičního financování velmi často dochází k situacím, kdy mateřská společnost (kupující) […]