Czech Republic
Jazyky

Oceňování a znalecké posudky

Ekonomika a akciové trhy

06.02.2019
Na přelomu roku jsou populárním tématem úvahy o možném budoucím vývoji ekonomiky. V posledních letech jsou zpravidla zvýrazňovány nejistoty týkající se dalšího vývoje ekonomiky, externí rizika (např. možné obchodní bariéry mezi USA a EU, rizika imigrace), jakož i vyčerpání možností růstu v rámci Evropské unie. Podívali jsme se proto na to, jaké názory investorů naznačuje vývoj na […]

RSM CZ nově provádí specifická ocenění nemovitostí pro investory a developery z pohledu DPH

01.10.2018
Při akvizici rozsáhlejších nemovitostních areálů, určených pro budoucí development, jsme se v poslední době setkali s potřebou vyhotovení znaleckých posudků s alokací kupní ceny nemovitostí pro potřeby zákona o DPH (§ 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Jednalo se o ocenění brownfieldů v atraktivních lokalitách větších měst, u kterých byl předpoklad […]

Průměrné multiplikátory odvětví a jejich komparace s daty z burzy¹

03.04.2018
Ocenění na základě tržního porovnání patří mezi metody založené na analýze kapitálového trhu. Vychází ze základní premisy oceňování, kterou je porovnávání. Při výpočtu se vychází z porovnání podniku se srovnatelnými společnostmi, které jsou veřejně obchodovatelné. Znalec v tomto případě porovnává oceňovanou společnost s podobnými společnostmi, jejichž akcie jsou obchodovány na burzách. Ve výběru by se […]

Přednášíme na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE)

16.03.2018
V rámci výuky na největší a nejprestižnější ekonomické univerzitě v České republice se v tomto semestru již podruhé představili zástupci RSM CZ&SK. Naši společnost skvěle reprezentovali nejprve zástupci RSM Technology, kteří studentům přiblížili Cloud ERP systém NetSuite. V další fázi semestru se pak přidal i Rudolf Hájek ze znaleckého ústavu, který se se studenty podělil zejména o jeho zkušenosti […]

Medializované události a vývoj akciových trhů

21.08.2017
V prázdninovém období se v našich newsletterech snažíme najít odlehčenější téma. V tom dnešním jsme se rozhodli podívat na vztah negativních událostí na vývoj a volatilitu akciových trhů. Volbu tématu jsme učinili i s ohledem na to, že dle novinových článků každá událost způsobí „propad“ akciových trhů. Zajímalo nás proto, zda je tomu skutečně tak. […]

Máte úrokové sazby ve skupině nastaveny v souladu s principem tržního odstupu?

05.06.2017
V souvislosti s probíhajícími kontrolami finanční správy, zaměřenými na převodní ceny mezi spojenými osobami, jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po posouzení, resp. nastavení úrokových sazeb u půjček/úvěrů poskytovaných mezi spojenými osobami. V případech poskytování půjček/úvěrů mezi spojenými osobami by nastavené podmínky těchto půjček/úvěrů, včetně nastavení úrovně úrokové sazby, měly být v souladu s principem tržního odstupu, […]

Daňová rizika při transakcích s nemovitostmi aneb kdy je stroj součástí stavby

08.02.2017
S příchodem nového občanského zákoníku se upevněný stroj může stát součástí stavby. Tato skutečnost nechává většinu vlastníků strojů a staveb relativně klidnou, ovšem pouze do okamžiku, kdy dojde k prodeji nemovitosti. Při procesu prodeje nemovitosti vzniká daňová povinnost z titulu daně z nabytí nemovitých věcí. Jedním ze základů pro výpočet této daně je tzv. zjištěná […]

Požadavky bank na expertní posouzení v souvislosti s finanční asistencí při financování

13.07.2016
V souvislosti se zvýšenou transakční aktivitou na trhu a akvizičním financováním se v poslední době stále častěji setkáváme s požadavky financujících bank na posouzení spravedlivých podmínek poskytované finanční asistence ve smyslu ustanovení § 200 odst. 1 písm. a), resp. § 311 písm. a), zákona o obchodních korporacích. V případech akvizičního financování velmi často dochází k situacím, kdy mateřská společnost (kupující) […]

Oceňování spojené s akvizicemi – povinnosti dle IFRS

14.03.2016
Akvizice jsou zpravidla významnou změnou v životě „cílové společnosti“, která je kromě změny samotných vlastníků spojena často s dalšími právními transformacemi v různých formách (často se jedná o sloučení, rozdělení či jejich kombinaci). V dnešním newsletteru, bychom vás rádi upozornili na jednu možnou povinnost, která bývá v akvizičním procesu někdy opomenuta, jejíž potřeba je případně […]

Kvalitní znalecký posudek jako důkaz v soudním řízení

09.02.2016
Vposledních letech jsme zaznamenali rostoucí tendenci vpoptávkách po znaleckých posudcích pro účely soudních řízení. Vpraxi se ukazuje, že kvalitně zpracovaný znalecký posudek, který si znalec dokáže vrámci soudního řízení při výslechu znalce obhájit, představuje významný podklad pro nárokování újmy a rozhodování soudu. Významný průlom vpraxi vyhotovování znaleckých posudků vrámci soudních řízení znamenalo ustanovení § 127a […]