Czech Republic
Jazyky

ESG

Pozvánka: 3 oblasti, které negativně ovlivní ESG nařízení ve vaší firmě

01.12.2023
ESG nařízení už není záležitostí, kterou lze dále odkládat. Chyby v compliance v této oblasti můžou způsobit extrémní narůst nákladů, oslabení pozice na trhu a ztrátu konkurenceschopnosti. Vzhledem k tomu, že ESG je zatím právně upraveno pouze na evropské úrovni a na svoji transpozici do českého práva stále čeká, panují kolem reportingových povinností důvodné obavy […]

Změna je život aneb jak přistupovat k nové výzvě v podobě ESG

25.10.2023
Zkratka ESG se stává živou součástí debaty o budoucnosti firem. Zatímco někteří tvrdí, že je to celé jen ztráta času, jiní tleskají. V tomto článku vám pomůžeme udělat si vlastní názor. ESG, neboli Environmental, Social and Governance, je zkratka, která vystihuje rámec procesů, problémů a řešení. Jednoduše řečeno, ESG má pomoci zlepšit udržitelnost, zrovnoprávnit společnost […]

Jak může přehlížení problematiky ESG ovlivnit fungování vaší firmy?

10.10.2023
V současné době se termín ESG skloňuje na všech možných úrovních a stává se stále významnějším pojmem. Společnosti, které tuto problematiku přehlížejí, se vystavují řadě rizik, mimo jiné třeba ztrátě konkurenceschopnosti. V tomto článku se podrobněji zaměříme na to, jaké konkrétní důsledky může podcenění ESG mít. Environmental, Social a Governance jsou tři klíčové oblasti, podle kterých se […]

Rozklíčujte s námi ESG

04.05.2023
ESG v kostce Téma ESG již nějakou dobu nabývá na významu, a to napříč všemi odvětvími. Víte však, co se pod těmito třemi písmeny skrývá? E jako environmental S jako social G jako governance Zjednodušeně jsou to tři základní oblasti, podle kterých je možné vyjádřit úroveň společenské odpovědnosti a udržitelnosti podniku: E – vliv činnosti korporace […]