Czech Republic
Jazyky

Daně

Senát změnil daňové zákony

17.10.2013
18. 10. 2013 Senát schválil zákonné opatření, které od 1. ledna 2014 mění daňové zákony v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku. Upravil například zdanění investičních fondů tak, že se na ně bude vztahovat současná právní úprava, a zrušil zavedení zrychlených odpisů u firemního majetku z pohledu zákona o daních z příjmů.

Daňové novinky 2014 jsou stále rozostřené… Co bude dál?

19.09.2013
20. 9. 2013 Bude nově místo pátku 13. nešťastným dnem v Česku i čtvrtek 12.?

Každý bude mít svou daňovou informační schránku

23.08.2013
23. 8. 2013 Od března 2014 bude mít každý daňový subjekt s datovou schránkou automaticky zřízenou i daňovou informační schránku.

Vyznáte se v novém názvosloví daní?

25.07.2013
26. 7. 2013 Občanský zákoník přináší novou terminologii v daňové oblasti pro rok 2014. Nové termíny budou muset být logicky zapracovány do všech daňových předpisů. Přečtěte si, jak na to.

Nová holdingová velmoc?

24.05.2013
Lotyšsko se díky výrazným změnám v daňové legislativě stává vhodnou evropskou zemí pro založení holdingu. Pokud zamýšlíte založit nebo přesunout holding do zahraničí, nestojí za to zkusit Lotyšsko?

Holding na Kypru nebo raději v ČR?

21.03.2013
Nad Středozemím se stahují mračna. Kypr odmítl nabízenou pomoc z EU. Stáhnout se z ostrova může být řešením. Nezůstaneme doma?

Milionářská daň není jen pro milionáře, bohužel

21.03.2013
Dostat jednorázově roční bonus se již nemusí firmám ani zaměstnancům vyplatit. Proč? Důvodem je zavedení tzv. solidárního zvýšení daně, nazývaného též milionářská daň. To znamená nejen vyšší daň, ale i povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Lhůta pro nahlášení bankovních účtů správci daně se blíží

20.02.2013
Podle novely zákona o DPH, která je účinná od 1. ledna 2013, jsou plátci DPH povinni informovat správce daně o všech bankovních účtech používaných pro jejich ekonomickou činnost. Dále pak má plátce povinnost označit ty bankovní účty, které chce, aby byly uvedeny v rámci veřejně přístupného registru plátců DPH.

A je dobojováno!

21.12.2012
Během pátečního dopoledne (dne 21.12.2012) Prezident podepsal obě důležité novely: stabilizační balíček (zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů), který zvyšuje sazby DPH na 21 % a 15 %, zavádí solidární daň či zvyšuje paušály pro živnostníky novelu DPH (zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., […]

Sazba DPH v posledním kole boje

21.12.2012
V příštích dnech budeme svědky konce boje mezi Senátem, sněmovnou a Prezidentem o výši DPH. Kdo vyhraje? Jaká bude nakonec sazba DPH? A co to bude znamenat pro vás?