Czech Republic
Jazyky

Daně

Daňový balíček 2023 je venku!

02.12.2022
V pátek 2. prosince 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen daňový balíček 2023, který novelizuje zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a další související zákony. Přinášíme vám stručný přehled nejvýznamnějších změn. Daň z neočekávaných zisků, tzv. windfall tax Tato nově zaváděná daň ve výši 60 % ze zisku převyšujícího 120 % průměrného základu daně […]

„Válečná daň“ na dohled

07.10.2022
Již v první polovině roku započala celoevropská diskuse nad možností zavedení dočasného zdanění neočekávaných zisků, a to v souvislosti s globální situací posledních měsíců, především s probíhající válkou na Ukrajině. V mnohých členských státech nyní probíhá implementace tohoto zdanění. Nejinak je tomu v České republice. Windfall tax Ve čtvrtek 6. října představil ministr financí základní rámec novely zákona o daních z příjmů […]

Změny v silniční dani a dani z příjmů od července 2022

29.06.2022
Ještě než se rozjedete na letní dovolené, upozorňujeme na významnou novelu, která vyšla v červnu ve sbírce zákonů pod číslem 142. Novela totiž pro mnoho podnikatelů de facto zpětně ruší silniční daň a zvýhodňuje u zaměstnanců i zaměstnavatelů používání tzv. nízkoemisních vozidel. Změny v zákoně o dani silniční Zásadní změnou je, že zpětně od 1. 1. 2022 […]

Příspěvek na neprůstřelné vesty, munici nebo zdravotní péči. Daňové úlevy při pomoci Ukrajině zjednoduší situaci desítkám tisíc firem.

19.05.2022
Prezidentem  byla včera (18. 5. 2022) podepsána novela zákona, která výrazným způsobem rozšiřuje možnost odečítání darů poskytnutých přímo Ukrajině. Nové opatření v oblasti darů bude možné použít zpětně za celý rok 2022. Nově bude možné odečíst například dary ukrajinské veřejně prospěšné organizaci, ale také české či ukrajinské organizační složce státu (např. ukrajinské ambasádě) určené na […]

Nový formulář přiznání k dani z příjmů právnických osob přinesl dvě zajímavé novinky

31.01.2022
Leden s sebou již tradičně přinesl řadu změn v daňové oblasti. Jednou z nich je i nový formulář přiznání k dani z příjmů právnických osob. Ten obsahuje dvě novinky. První změnou je, že právnická osoba bude nově uvádět odpisy nehmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2021 do části B Přílohy č. 1 II. oddílu na […]

Letošní konec ledna není jen termínem pro přiznání k silniční dani, případně pro přiznání změn v dani z nemovitých věcí

21.01.2022
Vedle tradičního data pro každoroční podání přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí je nově 31. leden i termínem pro podání oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí. Toto oznámení se v tomto termínu podává letos vůbec poprvé, i když hlášení, resp. oznámení o zahraničních příjmech v souvislosti se srážkovou daní je v našem daňovém právu již delší dobu. […]

Novinky v hlášení Intrastat pro rok 2022

13.01.2022
Nové nařízení vlády, které je implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), přineslo několik změn a novinek jak v samotném hlášení Intrastat, tak i v údajích, které se mají vykazovat. Změnou neprošel práh pro samotné vykazování, ten i nadále zůstává na 12 milionech korun za rok v obou směrech. Jednou z nevýraznějších změn pro hlášení Intrastat od ledna 2022 […]

Prominutí DPH u dodání plynu a elektřiny

18.11.2021
V návaznosti na vydané Rozhodnutí o prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu dle rozhodnutí ministryně financí, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 (dále jen „Rozhodnutí“), bychom vás rádi seznámili se souvisejícími otázkami, které můžou ve vašem podnikání v této souvislosti nastat. Toto Rozhodnutí dopadá nejen na dodavatele energií, ale i na vlastníky nemovitostí, kteří […]

Nová úprava pro e-commerce – novela zákona o DPH konečně vstoupila v platnost

01.10.2021
Přesně tři měsíce poté, co měla Česká republika povinnost implementovat tzv. e-commerce novelu do své legislativy, se tak skutečně stalo. Jak jsme již psali v našem newsletteru v květnu letošního roku, e-commerce novela upravuje nová pravidla zejména v oblasti obchodování přes digitální prostředí. Dle slov Evropské komise patří mezi hlavní cíle zjednodušení vykazování určitých typů […]

Chystaná novela zákona o DPH – nová úprava pro e-commerce

26.05.2021
Ačkoliv 5. května 2021 proběhlo v poslanecké sněmovně teprve druhé čtení vládního návrhu zákona (sněmovní tisk č. 867), rádi bychom vás již nyní seznámili s hlavními body tzv. e-commerce novely, kterou mají členské státy EU implementovat do své legislativy s účinností od 1. července 2021. Jak již název napovídá, e-commerce novela upravuje nová pravidla zejména […]