Czech Republic
Jazyky

Corporate Sercretarial Services

Novinky ze schválené novely zákona o pobytu cizinců na území ČR

10.10.2019
Máte-li nebo plánujete-li zaměstnat cizince, máme pro vás přehled změn, které přinesla novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (dále jen „zákon“), jež byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 16. července 2019. Tyto úpravy by měly napomoci v oblasti bezpečnosti a ekonomiky v České republice. Mimořádné pracovní vízum Novinkou je mimořádné […]

Povinnosti českých společností – nezapomínejte na ně

12.06.2019
Rádi bychom vám touto formou připomněli a přiblížili některé z již proběhlých zákonů, které by bylo vhodné reflektovat ve svém podnikání. Důvodem, proč otevíráme toto téma nyní, je skutečnost, že se některé povinnosti v průběhu podnikání často opomíjí, či jejich splnění nedojde do řádného konce. Podřízení režimu ZOK Začněme tou nejstarší a u některých společností […]

Před vstupem do likvidace musí společnost nově doložit notáři skutečnost, že proti ní není vedeno trestní stíhání

26.03.2019
Dobrovolná likvidace společnosti je jedna z možností ukončení činnosti společnosti. Kompletní proces likvidace obnáší celou řadu povinností, včetně prokázání, že proti právnické osobě nebylo zahájeno trestní stíhání v souladu s ust. § 32 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tuto skutečnost je nově nutno doložit notáři před vstupem společnosti do likvidace  vzhledem […]

Neuložení účetní závěrky do Sbírky listin jako hrozba zrušení společnosti

11.07.2018
Každá společnost má ze zákona povinnost zveřejňovat předepsané dokumenty ve Sbírce listin vedené pro každou společnost rejstříkovým soudem. Povinně zveřejňovanými dokumenty jsou také zakladatelské dokumenty, účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích. Tato povinnost existuje již od 90.let minulého století. Od roku 2014 je účinný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který […]

Nezaměstnanost klesá a poptávka po kvalitní pracovní síle roste

14.05.2018
Míra nezaměstnanosti v Česku klesla na dosud nejnižší hodnoty a dle analytiků bude tento trend pokračovat. Oproti tomu však počet volných míst narůstá, a to i díky sezónním zaměstnáním. Podle dostupných dat Evropského statistického úřadu Eurostat má Česko nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Potýká se i vaše společnost s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků? Rozhodli jste se hledat […]

Povinnost společností zapsat skutečného majitele do veřejného rejstříku

05.03.2018
Dnem 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novinka týkající se zapisování skutečných majitelů právnické osoby a svěřenského fondu do evidence údajů o skutečném majiteli. Veřejný rejstřík údajů o skutečném majiteli je zřízen novelizací zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů („rejstříkový zákon“), která implementuje evropskou legislativu. Částečně […]

Jsou služby Czech POINTu vždy bez komplikací?

22.08.2016
Letos je to již 9 let, co se Czech POINT stal prvním eGov systémem České republiky. Za dobu svého fungování se stal neodmyslitelnou součástí českého úředního prostředí a je tudíž nepostradatelným článkem  pro jednotlivé subjekty ať už v soukromoprávním, či veřejnoprávním sektoru. V současné době nabízí několik služeb, které zahrnují služby pro úředníky prostřednictvím CzechPOINT@office a služby […]

Efektivní Správa nemovitostí umožní optimalizovat náklady

31.05.2016
Správa nemovitostí Vám výhodně nastaví finanční náklady na provoz a údržbu. Současně Vám vhodně nastavený systém správy majetku a údržby nemovitostí uvolní čas a prostředky pro další rozvoj Vašeho podnikání. Zaujala Vás problematika správy nemovitostí? Trh průmyslových nemovitostí v České republice je v dobré kondici. V prvním čtvrtletí roku 2016 pokračoval na trhu trend zvýšené […]

Notáři již provádějí on-line zápisy do OR

22.06.2015
22.6.2015 - Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob účinný od 1.1.2014 upravoval možnost provádění zápisů do veřejných rejstříků přímo notáři. Prakticky je tento způsob zápisů možný až od letošního května.

Potvrzení archivu o projednání dokumentů již nebude nutno dokládat při výmazu společnosti z OR

09.03.2015
9.3.2015 - Součástí příloh k návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku je také potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů likvidované společnosti, které vydává oblastní státní archiv příslušný dle sídla likvidované společnosti.