Czech Republic
Jazyky

z Archívu – Newsletter Bratislava

Gratulácia národným víťazom European Business Awards

19.08.2013
Organizátori prestížnej súťaže European Business Awards (EBA) v júli oznámili toľko očakávaných národných šampiónov súťaže pre rok 2013/2014!

Nie je model ako model

19.08.2013
Zaznamenali ste prísnejšie oko banky pri posudzovaní financovania svojho podniku alebo projektu? Ako na to reagujete? Prečítajte si dve hlavné rady, ako zvýšiť dôveru.

Reálna hodnota – detailná úprava odštartovala v roku 2013

19.08.2013
Rok 2013 je významný z pohľadu oceňovania aktív a záväzkov v Medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva (IFRS), pričom možno očakávať aj dopady na ďalšie oblasti oceňovania.

Znalecké posudky pre súdne spory sú v kurze

19.08.2013
V poslednej dobe sme v znaleckej praxi zaznamenali citeľný nárast záujmu klientov o súdno-sporové znalecké posudky. Čo je príčinou zvýšeného záujmu?