Czech Republic
Jazyky

Transformace finančních funkcí

Pomáháme vám pochopit aktuální stav vaší organizace a definovat stav požadovaný. V průběhu transformace vám pak nabídneme součinnost. Nastavíme praktické a realizovatelné plány, které vás posunou o úroveň výš. Ty mohou zahrnovat změny v používaných technologiích, procesech i v oblasti lidských zdrojů (role, kultura, dovednosti). Změny bude pravděpodobně potřeba provést ve všech třech oblastech.

 • kontrola a optimalizace vašich podnikových procesů a metod – na základě analýzy vašich procesů (finančního procesu E2E včetně účetnictví, logistiky, CRM, případového řízení, provozu, lidských zdrojů atd.) a konkrétních požadavků vám navrhneme nový efektivní proces a zdokumentování osvědčených postupů.
  V rámci optimalizace procesů také nabízíme uvedení vašich finančních politik do souladu s místními zákonnými požadavky. Máme zkušenosti s prostředím vnitřní kontroly, SOX a ISO.
 • podnikové a procesní mapování – příprava GAP analýz
 • identifikace a zavedení kompletního finančního procesu a technických vylepšení, aktualizací systému.
 • zavádění a optimalizace rozvržení systému ERP
 • analýza, koncepce a implementace vylepšení finančního procesu vedoucí ke zvýšení efektivity, zavedení kontrol a sledování dodržování předpisů.
  Pokud jsou v rámci transformace zapotřebí technologie, můžeme vám poradit, jak správně vybrat a implementovat software. Pokud si některý z nich vyberete, můžeme vám nabídnout naše dovednosti v oblasti implementace a změny díky našim strategickým partnerstvím se společnostmi NetSuite, Microsoft a Host Analytics, a tím vám pomoci vytěžit z těchto technologií maximum a úspěšně provést požadovanou změnu.
 • implementace přístupu Business Excellence – koncepce a nastavení efektivního systému řízení provozu. Abychom zajistili, že budou procesy dlouhodobě pod kontrolou, nabízíme nástroje a metodiky, které sledují výkonnost procesů a zaručí udržitelnost procesních vylepšení.
  Náš procesní tým koncipuje a implementuje komplexní vizuální management → vizuální indikátory, přehledy a ovládací prvky používané i v průběhu procesu:
  • každodenní přehledy zahrnující ukazatel KPI → nabízí přehled výkonu procesů s finančními objemy a zároveň nabízí kontrolní grafy
  • ukazatel KPI (Key Performance Indicator) → metrika určená ke sledování a podpoře pokroku směrem ke klíčovým cílům organizace (reflexivní a prediktivní metriky)
  • pareto analýzy → ukazují data, která identifikují a stanovují priority u hlavních příčin problémů v rámci procesu
  • matice RACI → definují a ukazují odpovědnost napříč procesy
  • matice dovedností, studie kapacity → pro co nejefektivnější plánování vašich zdrojů
  • standardizované pracovní instrukce → zdokumentované ověřené postupy včetně vymezeného času na každý úkol
  • procesní mapy na vysoké a podrobné úrovni → poskytují kontext rozsahu procesu, který je předmětem analýzy
  • metoda SIPOC → definuje zákaznický proces a způsob, jak měřit výkon; zároveň definuje dodavatelské a procesní požadavky na to, co do daného procesu přinášejí.
 • řízené a rozvinuté pokrytí kompetencí prostřednictvím křížového školení, rozvoje vedení a plánování nástupnictví – vytvoření matice dovedností, studie kapacity
 • analýza a koncepce centralizovaných středisek služeb v rámci finančních funkcí rozptýlených napříč různými oblastmi.

Kontaktní osoby

Zdeno Dubnička

Head of NetSuite

+420 607 549 366

zdeno.dubnicka@rsm.cz

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting

+420 731 408 920

zuzana.kubikova@rsm.cz