Czech Republic
Jazyky

Technologie a digitální řešení

Nově objevující se technologie společnostem umožňují udělat více s méně dostupnými zdroji, implementovat chytřejší procesy automatizující mnohé funkce a soustředit se na činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Ačkoliv účinné využití technologií může výrazně zvýšit efektivitu a produktivitu, společnosti často bojují se správou, vylepšováním a zabezpečením zásadních dat. Navíc pociťují nedostatek talentů a je pro ně těžké přilákat, rozvíjet a udržet si inovativní technologie a digitální zdroje. Vzhledem k těmto výzvám přechází mnoho společností na model outsourcingu zaměřený na služby, což jim umožňuje využívat cloudové služby, a získat tak konzistentní ověřené zdroje prostřednictvím spravovaných poskytovatelů služeb.

Kontaktní osoby

Marcella Pollák

Process Improvement Manager

+420 725 762 142

Marcella.Pollak@rsm.cz

Lucie Odehnalová

Senior Consultant

+420 702 262 963

lucie.odehnalova@rsm.cz