Czech Republic
Jazyky

Neustálé zlepšování

Implementace procesů a strategií podporující udržitelné podnikání.

Efektivita založená na automatizaci snižuje chybovost a zároveň zkušeným talentům umožňuje soustředit se na vyšší přidanou hodnotu, informovanou analýzu, tím vznikající inovaci a lepší obchodní výsledky.

Ta se zaměřuje na bezproblémový chod procesů a provádění pouze těch aktivit, které přinášejí zákazníkům přidanou hodnotu. Na druhou stranu eliminuje veškeré aktivity, které přidanou hodnotu nepřinášejí. Je třeba redukovat plýtvání a zlepšit hodnotu pro zákazníky. Metoda vychází ze schopnosti udělat více z menšího množství zdrojů, a to pomocí neustálého eliminování plýtvání. Produkty a služby jsou soustředěny ve správném množství a stavu ve správný čas na správné místo.

Prvním krokem na cestě k dalšímu vylepšování je identifikace těch procesů, které lze automatizovat. Náš poradce vás upozorní na nástroje, které dokonale odpovídají vašim potřebám. Urychlí se tak procesy, zkrátí se čas strávený manuálními procesy a udrží se vysoká kvalita a zároveň se sníží chybovost spojená s manuální prací. Poskytneme vám návod, jak zlepšit chod vaší organizace pomocí identifikace zbytečných aktivit, které nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu.

Kontaktní osoby

Mária Straňáková

Head of Technology and Management Consulting

+420 226 219 000

maria.stranakova@rsm.cz

Lucie Odehnalová

Process Improvement Manager

+420 702 262 963

lucie.odehnalova@rsm.cz