Czech Republic
Jazyky

Lidé a organizace

V dnešní rychle se měnící ekonomice musí vedení organizací čelit problému, jak přilákat, zapojit, řídit a udržet si talenty. Míra technologického pokroku, rostoucí poptávka po specifických dovednostech a zvýšené regulační požadavky staví organizace před výzvu, jak přilákat a rozvíjet rozmanitou pracovní sílu. Díky rychlé a efektivní reakci na potřeby vašich zaměstnanců pomocí optimalizace procesů a technologií společně se snížením rizika budete moci řídit váš růst, produktivitu a ziskovost.

Zásady společnosti RSM v oblasti lidských zdrojů využívají integrovaného přístupu k optimalizaci personálních zdrojů a funkce talentů. Naše zkušenosti v klíčových funkčních oblastech spojujeme s porozuměním celkového fungování a potřeb vaší organizace, což nám umožňuje komplexně řešit vaše problémy.

Klíčové složky strategie lidských zdrojů

Optimalizace složek lidských zdrojů je nezbytná pro úspěch mezi konkurencí na trhu. Vaše společnost by měla zvážit mimo jiné tyto otázky:

  • Mají naši zaměstnanci ty správné schopnosti k úspěchu? Vytvořili jsme takové prostředí, ve kterém je možné zaujmout zaměstnance a zefektivnit jejich práci? Vynakládáme dostatek úsilí pro udržení a rozvoj našich zaměstnanců?
  • Máme příležitost k optimalizaci či outsourcingu procesů s cílem ušetřit náklady a zvýšit produktivitu?
  • Používáme ty správné nástroje pro nábor, školení, řízení a odměňování talentů? Mají naši zaměstnanci k dispozici správnou technologii, která napomáhá jejich pracovní produktivitě? Vystavují nás naše personální systémy riziku?
  • Je naše organizace v souladu s personálními předpisy, čímž zajišťuje, že není vystavena riziku? Má naše personální funkce zavedené správné kontrolní systémy, které chrání naši společnost a talenty?

Kontaktní osoby

Marcella Pollák

Process Improvement Manager

+420 725 762 142

Marcella.Pollak@rsm.cz

Lucie Odehnalová

Senior Consultant

+420 702 262 963

lucie.odehnalova@rsm.cz