Czech Republic
Jazyky

Analýza procesů

V počátcích posuzování vašeho podniku je nezbytné zmapovat veškeré procesy v rámci aktuálního stavu za účelem podrobného pochopení fungování celé organizace a identifikování oblastí s potenciálem pro zlepšení. Jsou doloženy na podrobně zdokumentovaných procesních mapách a postupech, které vám napomohou při dalším rozhodování.

V rámci procesní mapy vám nabízíme vytvoření mapy DMAIC na základě metody Lean Six Sigma, kterou můžeme použít k přímému identifikování procesů, které je třeba zlepšit.

  1. Define Project (vymezení projektu)
  2. Measure Performance (změření výkonu)
  3. Analyze Root Causes (analýza hlavních příčin)
  4. Improve Performance (vylepšení výkonu)
  5. Control Performance (řízení výkonu)

GAP analýza a procesní doporučení

Po podrobném zmapování procesů v rámci Analýzy a tvorby procesů je třeba provést GAP analýzu. Na straně jedné je třeba identifikovat směr, jakým se bude vaše organizace ubírat, pokud se rozhodnete nechat vše při starém, a na druhé straně zase, co byste si od vaší organizace slibovali nebo na co má potenciál. Náš tým vysoce kvalifikovaných architektů řešení a procesních poradců analyzuje toto porovnání, na jehož základě vám doporučí automatizovaná řešení či procesní změny, které váš podnik posunou o úroveň výš a připraví vás na projekt implementace. 

Koncepce procesů a strategie zlepšování

V dalším kroku poskytujeme plánování koncepce procesů a strategie zlepšování, které vaší organizaci umožní budovat procesy co možná nejefektivněji.

Kontaktní osoby

Marcella Pollák

Process Improvement Manager

+420 725 762 142

Marcella.Pollak@rsm.cz

Lucie Odehnalová

Senior Consultant

+420 702 262 963

lucie.odehnalova@rsm.cz