Czech Republic
Jazyky

Management Consulting

Ve společnosti RSM Technology usilujeme nejen o bezproblémovou a strukturovanou implementaci systémů, jako jsou ERP Cloud – NetSuite Oracle nebo Microsoft – Navision, ale společně s naším týmem zkušených poradců vytvářime a optimalizujeme procesy, které v co největší míře odpovídají vašim potřebám a které zefektivní a zjednoduší vaše každodenní aktivity. Abychom Vám mohli dodat tento kompletní E2E proces, nabízíme vám portfolio následujících služeb.

 

Transformace finančních funkcí – V organizacích se přikládá čím dál větší důraz na finanční funkci, z níž se stává strategický nástroj. Díky optimalizaci naší strategie a provozních modelů, stejně tak jako zlepšování podnikových procesů a využívání digitálních finančních řešení, vám pomáháme modernizovat vaše finanční funkce.

Analýza a tvorba procesů – mapovaní všech existujících procesů a hloubkové pochopení způsobu, jakým společnost funguje a jaké oblasti mají potenciál ke zlepšení. Poskytujeme plánování tvorby procesů a strategie zlepšování, které vaší organizaci umožní budovat procesy co možná nejefektivněji. Proto také nabízíme zavádění efektivní metody Lean Six Sigma. Ta se zaměřuje na bezproblémový chod procesů a provádění pouze těch aktivit, které přinášejí zákazníkům přidanou hodnotu. Na druhou stranu eliminuje veškeré aktivity, které přidanou hodnotu nepřinášejí. Je třeba redukovat plýtvání a zlepšit hodnotu pro zákazníky. Metoda vychází ze schopnosti udělat více z menšího množství zdrojů, a to pomocí neustálého eliminování plýtvání. Produkty a služby jsou soustředěny ve správném množství a stavu ve správný čas na správné místo.

Lidé a organizace – Každý den stojí vedení organizací před výzvou, jak přilákat, zapojit, řídit a udržet si talenty. Poradci společnosti RSM v oblasti lidských zdrojů vám pomohou vypořádat se se vzniklými problémy pomocí řešení navržených na míru vaší společnosti.

Technologie a digitální řešení – Oblast digitálních řešení se vyvíjí závratnou rychlostí a ta správná řešení mohou výrazně zvýšit vaši efektivitu a produktivitu. Náš tým vám pomůže pojmenovat vaše potřeby v oblasti technologií a digitálních řešení a sestaví s vámi strategii, která je v souladu s cíli vaší organizace.

Neustálé zlepšování – Oblast neustálého zlepšování pomáhá organizacím posouvat se na cestě k digitalizaci, kdy se IT systémy a jimi podporované zavedené procesy stávají prakticky samosprávnými oblastmi a umožňují organizaci využívat IT technologie inteligentním způsobem.

Kontaktní osoby

Marcella Pollák

Process Improvement Manager

+420 725 762 142

Marcella.Pollak@rsm.cz

Lucie Odehnalová

Senior Consultant

+420 702 262 963

lucie.odehnalova@rsm.cz

Zanechte nám kontakt

Spojíme se s vámi nejpozději další pracovní den.

Společnost:*
Telefon/E-mail:*