Czech Republic
Jazyky

Ceny European Business Awards znají vítěze ročníku 2012/2013

Na slavnostním ceremoniálu 6. června v Istanbulu byli předány ceny European Business Awards a vyhlášeni vítězové v deseti kategoriích soutěže pro rok  2012/13.

Slavnostní večer byl vyvrcholením rok trvajícího rozhodovacího procesu, na jehož začátku bylo přes 15 000 společností a na konci pouhých 100 finalistů – držitelů ocenění Ruban d’Honneur, kteří se večera účastnili v naději, že získají jednu z cen v deseti kategoriích.

Vítězové

Cenu za inovaci získal slovinský výrobce vzduchových technologií Hidria (www.hidria.com), působící napříč celou Evropou. Zajímavý je i zaměstnavatel roku, řecká nemocnice Hygeia s více než 36 tisíci zaměstnanci (www.hygeia.gr). Na rozsáhlém, čtyřstupňovém hodnotícím procesu, který zahrnoval písemné přihlášky, posuzování na základě video příspěvků a osobní prezentace, se podílela komise složená z více než 150 osobností evropského byznysu a akademiků. Mezi porotci je například šéf londýnského nákupního gigantu Selfridges, Peter Williams nebo bývalý předseda vlády Belgie, Yves Leterme. Uchazeči jsou hodnoceni na základě širokého spektra ukazatelů, jako je například inovace, etika a mezinárodní přístup.

Výkonný ředitel European Business Awards Adrian Tripp uvádí: „Letošní hodnocení bylo obzvlášť těžké, když zde máte tolik společností, které tváří v tvář pokračujícím ekonomickým problémům Evropy prokázaly skutečný úspěch a odhodlání. Skutečnost, že se součástí hodnocení stala etapa, v níž účastníci předkládají své video příspěvky, našim porotcům umožnila odhlédnout od papírové přihlášky a lépe pochopit charakter daného podniku. Takto budeme rozhodně postupovat i v dalším ročníku cen 2013/14.“

Adrian Tripp dodává: „Hlavním cílem těchto cen je pomáhat vytvářet silnější podnikatelské prostředí v Evropě a my s pýchou sledujeme, jak tento záměr nabývá konkrétní podobu, když minulí i současní účastníci využívají příležitosti, jež si jim zde nabízejí, k navazování kontaktů a budují prospěšné obchodní vztahy. V průběhu příštího roku provedeme upgrade našich webových stránek tak, aby se staly hlavním online zdrojem informací pro všechny, kdo se zajímají o podniky napříč Evropou.

Chcete-li získat více informací nebo se registrovat jako zájemce o ročník 2013/14, kontaktujte nás!

O cenách European Business Awards 2012/13:

Soutěž European Business Awards má za cíl vyjádřit uznání a ocenění vynikajících výsledků, nejlepších postupů a inovace společností v rámci celé Evropské unie. Do soutěže se mohou bezplatně přihlásit společnosti všech velikostí a ze všech odvětví. Program cen European Business Awards plní pro evropské podnikatele tři cíle:

  • Nabízí podnikatelskému prostředí příklady, k nimž mohou vzhlížet
  • Oslavuje a stvrzuje úspěchy jednotlivců i organizací
  • Poskytuje případové studie a obsahovou náplň k tomu, jak se od takových výjimečných společností učit.

O RSM – sponzor EBA

RSM je celosvětová síť nezávislých účetních a poradenských firem. RSM a její členové jsou samostatné a nezávislé právní subjekty a síť RSM sama neposkytuje účetní ani poradenské služby. Všechny tyto služby poskytují členské firmy, které svou činnost provozují na vlastní účet. Celkovým ziskem z odměn ve výši 3,8 mld. USD se síť RSM řadí mezi šest předních mezinárodních účetních společností světa. Členy sítě RSM spojuje společná vize poskytovat profesionální služby vysoké kvality, a to jak na domácích trzích, tak při naplňování potřeb mezinárodních profesionálních služeb svých klientů. RSM je členem asociace Forum of Firms, jejímž cílem je podporovat konzistentní a vysoce kvalitní standardy finančního výkaznictví a auditorské praxe po celém světě. www.rsmi.com

 

Kontaktní osoby

Ivana Pavelková

Business Development Specialist

+420 737 203 427

ivana.pavelkova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: