Víte, že 60% rodinných firem neví, co bude dál, až se současná hlava rodiny rozhodne odejít na odpočinek?

Věděli jste, že 70% rodin se nepodařilo úspěšně převést kapitál mezi druhou a třetí generací? Že 60% rodinných firem neví, co bude dál, až se současná hlava rodiny rozhodne odejít na odpočinek? Také až 60% movitých rodin znepokojuje otázka, jak efektivně ochránit svůj majetek? RSM CZ, a.s. se od září 2014 rozhodla rozšířit svojí nabídku služeb i na privátní klientelu. Založila novou společnost RSM CZ Family Office, která má, na základě dlouholetých zkušeností mateřské společnosti, ambice přenést znalosti z korporátní oblasti i na individuální majitele společností a pomoci jim konsolidovat jejich podnikatelské aktivity i ostatní rodinný majetek. Současně bude čerpat ze skvělého know-how služeb Family Office, z partnerských zemí sítě RSM na západ od nás.

Něco z historie Family Office

Dějiny Family Office jsou stejně staré, jako jsou staré nejvýznamnější světové rody. Úplná historie sahá do počátků středověku, kdy si královské rody, neschopné samostatně řídit svůj obrovský majetek, najímaly lidi, kteří jim jej pomáhali spravovat. Novodobá historie Family Office je potom spojená např. s rodinami Rockefellerů a Rothschildů, kteří v druhé polovině 19. století vybudovali obrovská impéria a čelili stejnému problému. Mnoho majetku, mnoho zájmových skupin, ale jen jediný cíl: Zachovat nabytý majetek, vytvořit prostředí na jeho primární ochranu a jeho následné zvelebování.

Vytvořila se cílová skupina

Trh se službami Family Office neměl v regionu střední a východní Evropy prozatím důvod existovat, jelikož neexistovala cílová skupina, která by jej mohla efektivně využívat. Ale dnes, více než 25 let od reálného otevření trhu a transformace společnosti, pomalu začíná vytvářet skupinu mimořádně úspěšných lidí, kteří reálně uvažují o odchodu z aktivního podnikatelského života a stojí před nimi velmi závažná volba. Jak majetek, který budovali po dvacet let, strukturovat tak, aby byl rodině ku prospěchu a ne ke škodě, jak nastavit pravidla pro jeho využívání a rozdělování.

Co je to Family Office

Tradičně primárním úkolem Family Office je rodině pomoci najít vhodnou strukturu pro správu majetku, zkonsolidovat jeho jednotlivé prvky do jediného celku a stanovit tomuto celku pravidla nastavená dle přání a potřeb rodiny. K tomu je nutná velmi úzká spolupráce a komunikace více oborů poradenství, práva, daní a účetnictví, auditu, M&A a privátního bankovnictví. Rodinný majetek je obvykle tvořen nejen hotovostí, ale i podíly ve společnostech, které rodina ovládá, nemovitostmi, které používá na bydlení, nebo které tvoří součást jejích příjmů, obslužnými společnostmi, které mohou mít specifické daňově-právní úkoly a podobně. Následně musí Family Office také získat dostatečnou důvěru hlavy rodiny, aby převzala odpovědnost za správu tohoto celku. V rámci obou úloh Family Office pomáhá nastavovat individuální pravidla, která směřují k jedné z nejzásadnějších událostí v rodině – k transferu kapitálu mezi jednotlivými generacemi. Dobře provedený transfer může znamenat klid a harmonii v rodině na velmi dlouhou dobu. Naopak špatně provedený transfer může těžce poškodit komunikaci rodiny a také vliv rodiny a její majetek. Pokud Vás téma více zajímá, stavte se k nám na kávu.