Czech Republic
Jazyky

SUNGWOO HITECH – Oceňovaní majetku (stroje, technologie) pro převody mezi spřízněnými osobami

Projekt

V souvislosti s dynamickou výrobou nových modelů automobilů dochází u společnosti SUNGWOO HITECH s.r.o. a jí spřízněných společností k častým převodům movitého majetku (stroje, technologie). Pro společnost SUNGWOO HITECH (případně jí spřízněné společnosti) jsme připravili desítky znaleckých posudků na převody majetku pro potřeby naplnění požadavků obchodního zákoníku či daňových předpisů.

Spokojenost klienta

Radovan Němec, Finance Manager: „Naše společnost ruku v ruce s rostoucími tržbami realizuje i rozsáhlé investice, které v podstatě tvoří nákupy moderních technologií jako jsou např. svařovací roboti různých typů, svařovací hlavice lisů různé výkonnosti apod. a to od zahraničních dovozců převážně z třetích zemí. Z důvodu potřeby stanovení tržní ceny při těchto investičních nákupech jsme hledali spolehlivého, zkušeného a znalého odborného znalce, se kterým bychom mohli dlouhodobě spolupracovat, a který rozumí provozu automatizovaných výrobních linek. Společnost RSM CZ a.s. je společností, která při plnění svého zadání vychází z našich potřeb a dovede splnit termíny s kvalitně odvedenými výsledky své práce.“

Pomohli jsme

Radka Svobodová, vedoucí znaleckého ústavu RSM CZ „Dlouhodobé spolupráce se společností SUNGWOO HITECH si vážíme a je pro nás důkazem toho, že kvalitní práce, flexibilita a pochopení potřeb klienta je základem úspěšné spolupráce. Věřím, že náš přístup je pro klienta přínosem a že naše výstupy přispívají k transparentním vztahům mezi spřízněnými osobami ve skupině klienta a také při procesu auditu společnosti“.

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: