Czech Republic
Jazyky

Raiffeisen – Leasing Real Estate – Oceňování fotovoltaických elektráren

Projekt

Pro společnost Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o. jsme v rámci procesu auditu a pro manažerské potřeby připravili modely ocenění více jak dvaceti fotovoltaických elektáren včetně jedné větrné elektrárny. Cílem bylo stanovení tržních hodnot těchto energetických zařízení. Využili jsme a úročili naše zkušenosti s oceňováním tohoto typu aktiv, kdy za poslední dva roky jsme ocenili několik desítek energetických zařízení.

Spokojenost klienta

Jiří Kašek, jednatel: „Při výběru společnosti, která provede ocenění portfolia klientských projektů alternativních zdrojů jsme brali v potaz, kromě adekvátní ceny, dostatečnou kapacitu / časovou flexibilitu a ochotu detailně vysvětlit svůj přístup k ocenění. Dle mého názoru je tým společnosti RSM CZ velmi profesionální, je schopen vysvětlit a obhájit, z jakých předpokladů a proč vycházejí a výsledné ocenění tudíž není těžko srozumitelný „black box“. Díky tomu byly již od počátku poměrně jasně nastavena očekávání, což významně zjednodušilo celý proces, včetně následných diskusí s našimi auditory.“

Pomohli jsme

Radka Svobodová: „Ocenění více než dvacítky FVE pro společnost Raiffeisen – Leasing Real Estate bylo pro nás jak výzvou, tak velmi zajímavým projektem. Klientovi a auditorovi jsme připravili kvalitní podklad pro jejich další práci a rozhodování.“

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: