Czech Republic
Jazyky

Unilever – Oceňování za účelem stanovení kupní ceny a rozdělení odštěpením sloučením

Projekt:

Již mnoho let představuje společnost Unilever ČR kromě jiných aktivit i jednoho z lídrů na českém trhu čisticích prostředků pro domácnost. V roce 2013 se objevila příležitost k rozšíření portfolia, když se skupina Bochemie rozhodla odprodat část svých aktivit na tomto trhu, představovaných prostředky pod ochrannými známkami SAVO, BIOLIT a DIFFUSIL. Produkty pod těmito ochrannými známkami reprezentovaly konkurenční či doplňkové produkty k portfoliu výrobků prodávaných společností Unilever ČR. Ta proto společnost HomeBrands v polovině roku 2013 koupila a začlenila jí do organizační struktury jako svou dceřinou společnost.

Po samotné akvizici bylo nezbytné dostát požadavkům kladeným mezinárodními účetními standardy – provést alokaci kupní ceny, tzv. purchase price allocation (tzv. PPA) a zároveň provést restrukturalizaci společnosti s cílem začlenění aktivit do struktur skupiny Unilever. Společnost RSM CZ byla požádána, aby provedla alokaci kupní ceny a podílela se na procesu rozdělení části společnosti HomeBrands sloučením s mateřskou společnostní Unilever. Všechny procesy byly naplánovány a provedeny s cílem začlenění aktivit společnosti HomeBrands do sofistikovaného procesního řízení skupiny Unilever.

Spokojenost klienta:

Aleksander Solski, CFO: “Naší spolupráce se společností RSM CZ si cením velice vysoko. Její tým prokázal vysokou úroveň odborných znalostí, což nicméně od partnera tohoto druhu očekáváte. Takže mám-li se zamyslet nad tím, v čem spočíval nadstandard jejich služeb, zmíním tři věci:

  • schopnost pracovat pod tlakem (společnost RSM CZ jsme do našeho procesu zapojili poměrně pozdě, a stejně vše dokázali dodat včas!)
  • ochota rozumět našim obchodním transakcím za účelem řádného posouzení generátorů hodnoty;
  • otevřená a přímá komunikace.”

Jak jsme pomohli:

Per Bruštík: “Správné začlenění koupené společnosti do procesů akvizitora stejně jako korektní zobrazení získaných aktiv v účetnictví při alokaci kupní ceny jsou jedněmi z rozhodujících faktorů úspěšnosti či neúspěšnosti dané akvizice. V případě společnosti Unilever ČR jsme měli možnost spolupracovat s velmi profesionálním a přátelským týmem finančního ředitele Aleksandra Solského, který se akviziční výzvy ujal s velkým nadšením.

Náš úkol měl dvě části. Při alokaci kupní ceny jsme provedli přecenění veškerých hmotných a nehmotných aktiv a s nimi spojených závazků. Klíčové bylo ocenění samotných ochranných známek SAVO, BIOLIT a DIFFUSIL, které tvořily majoritní část hodnoty. Naše výstupy byly použity pro vykázání získaných aktiv v rámci konsolidovaných výsledků skupiny Unilever.

Cílem klienta byla rovněž koncentrace klíčových aktiv (zejména ochranných známek) ve společnosti Unilever ČR a proto bylo nezbytné provést ocenění odštěpované části podniku společnosti HomeBrands, která byla následně sloučena s mateřskou společností Unilever ČR.

Výsledkem byla příjemná spolupráce na velmi zajímavém projektu, který byl završen plnou implementací businessu pod ochrannými známkami SAVO, BIOLIT a DiFFUSIL do portfolia produktů společnosti Unilever.”

Unilever

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: