Czech Republic
Jazyky

AVG – Oceňování pro účely účetního výkaznictví dle IFRS

Projekt

Skupina AVG Technologies se řadí mezi čtyři největší světové výrobce bezpečnostního softwaru. Růst skupiny byl aktuálně završen vstupem na prestižní akciový trh NYSE počátkem roku 2012, kdy tržní kapitalizace přesáhla půl miliardu dolarů. Společnost RSM CZ spolupracuje se skupinou AVG Technologies od roku 2006, a to zejména na projektech zabývajících se položkovým oceněním aktiv a závazků akvírovaných společností pro účely účetního výkaznictví zpracovávaných dle Mezinárodních účetních standardů účetního výkaznictví. Typickým zástupcem pro toto ocenění jsou především rychle rostoucí softwarové společnosti s průlomovými produkty či společnosti s inovativním obchodním modelem znamenajícím přínos pro skupinu AVG.

Spokojenost klienta

Vladimír Koutný: „Expertů z RMS TACOMA si nejvíce cením pro jejich časovou flexibilitu, profesionální přístup, znalost oceňovacích praktik a vysokou úroveň výstupních materiálů, která mnohdy i převýšila naše očekávání. Spolupráce se společností RSM CZ je a vždy byla na velmi vysoké úrovni.”

Pomohli jsme

Rudolf Hájek: „Pro naši společnost je velmi zajímavé participovat na ocenění aktiv společností přicházejících s novými produkty na rychle rostoucích trzích, které znamenají přínos pro skupinu AVG. Ocenění těchto aktiv nás nutí hledat nové postupy vyjadřující férové hodnoty více rizikových aktiv. Věříme, že náš přístup je pro skupinu AVG přínosem.“

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: