Povodí Ohře: Virtualizace s VMware otevřela cestu k dalšímu rozvoji

logo_povodi_ohre

Správce povodí oblasti povodí Ohře a dolního Labe.

Zvolené řešení nejen vyhovuje našim potřebám, ale navíc můžeme velmi jednoduše vytvářet testovací prostředí pro nové aplikace či jejich verze. Otakar Hrdina, IT manažer Povodí Ohře, s.p.

Úkol

Zákazník dosud využíval jednoduché servery Intel s více operačními systémy. Lokální disky neumožňovaly pružné přidělování kapacit, navíc hardware některých serverů začal technicky zastarávat. Bylo tedy nejen třeba obměnit servery, ale především zvýšit pružnost při rozdělování zdrojů – to vše s minimálními náklady a při zachování míry investic do aplikačního prostředí.

Řešení

Po důkladné analýze klientova prostředí jsme zvolili kombinaci virtualizační platformy VMWare, která poskytuje širokou softwarovou podporu nejen systémů společnosti Microsoft, ale i různých linuxových distribucí, a distribuovaného diskového systému HP Lefthand.

Diskové pole Lefthand nabízí odolné diskové úložiště s možností jednoduše škálovat jak kapacitu, tak i výkon celého systému. Cluster serverů VMWare ESXi k tomu přidává robustní a odolnou platformu pro provoz serverů různých operačních systémů. Nově byly nasazeny i HP .

Výsledky

Virtualizace serverové farmy přinesla v první řadě výrazný nárůst odolnosti – použitím dvou oddělených serveroven se navíc i zásadně zvýšila odolnost proti „stavebním“ havarijním událostem. Vyřešil se problém se starší technikou, navíc je nyní výměna stroje naprosto nezávislá na obměnách operačních systému a aplikací. Diskový prostor lze nyní využívat dynamicky dle aktuálních potřeb. V neposlední řadě toto řešení umožňuje jednoduché a rychlé nasazení nových či testovacích serverů. Tím se uvolnil prostor pro další rozvoj IT infrastruktury.

Obchodní dopady

Virtualizace serverové farmy nejen zvýšila její odolnost, ale přinesla také úspory nákladů na správu, umístění serverů a spotřebu energie přibližně 50 % proti předchozímu řešení. Novou IT infrastrukturu lze také rychle a jednoduše rozvíjet.