Czech Republic
Jazyky

OHL ŽS: Nový informační systém Microsoft Dynamics AX je pilotním projektem pro celosvětovou společnost

logo_ohl_zs

Multioborová stavební firma s více než šedesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice

Instalace nového řešení se dotkla celkem 501 uživatelů. Řešení pokrylo 80 hlavních procesů ve společnosti a propojilo stavební i nestavební výrobu.Jméno

Úkol

Nasazení Microsoft Dynamics AX k podpoře informačních procesů ve společnosti.

Pro poslední desetiletí existence společnosti OHL ŽS byl charakteristický významný meziroční nárůst tržeb, v roce 2010 nastal v tomto vývoji zlom. Neustupující deprese v Evropské unii a s ní související úsporná vládní opatření nejen v České republice znamenaly pro společnost v posledních dvou letech značný úbytek zakázek z veřejného sektoru. Jednou ze strategií, jak se společnost rozhodla růst tržeb stabilizovat a podpořit, bylo i pilotní nasazení Microsoft Dynamics AX pro celou skupinu OHL v Evropě, Americe i Asii.

Řešení

Instalace nového řešení se dotkla celkem 501 uživatelů. Řešení pokrylo 80 hlavních procesů ve společnosti a propojilo stavební i nestavební výrobu.

Uživatelé získali přístup do informačního systému, který obsahuje aplikace MS Dynamics AX, interface a propojení se specializovanými SW pro ukládání dokladů do archivu, stavební položkové kalkulace a úkolových mezd. Řešení je také navázáno na datový sklad a controllingové výkazy.

Mezi další výhody, které nové řešení přineslo, patří také:

 • logické rozdělení stavby na uchopitelný počet „aktivit“ (cca 30), které bývají realizovány souběžně nebo v návaznostech,
 • stanovení cílových parametrů stavby a následné sledování plánovaných a skutečných hodnot na úrovni uzavřené smlouvy, dále pravděpodobného výsledku (výnosy a spotřebované zdroje) a také optimálního řešení, např. „what if“, když se změní technologie,
 • oddělení položkového rozpočtu pro klienta (jak a podle čeho se plní a fakturuje investorovi) a dodavatelského rozpočtu, tedy jakými zdroji, v jakém čase a za jakých nákladů bude stavba realizována,
 • návrh a realizace účtování podle standardů CAS a IFRS bez duplicitních transakcí pro jednotlivé okruhy.

Výsledky

V jednotném informačním systému jsou nyní pokryty i procesy, které dříve nebyly realizovány v IS, například CRM a optimalizace nabídek. Také schvalovací proces byl zaveden plně v rámci IS.

Mezi hlavní přínosy patří také např.:

 • zvýšení efektivity celofiremních procesů,
 • propojení AX a CRM, což zkvalitňuje obchodní procesy ve společnosti a získávání nových stavebních zakázek,
 • zvýšení flexibility v oblasti řízení změn,
 • usnadnění adaptace na nové podmínky na trhu,
 • jedno řešení pro celou holdingovou skupinu OHL,
 • vytvoření vlastních katalogů zdrojů (materiál, subdodávky, vlastní práce, mechanizace),
 • možnost sdílení zdrojů, a to i externích,
 • faktický přechod celé společnosti OHL ŽS na řízení staveb formou projektově řízené vertikální firmy; dosud byly implementovány procesy pro střediskové sledování výsledků a efektivity.

Předpokládaná ROI projektu je 18 měsíců, především z důvodu centralizování nákupů materiálu i subdodávek. Dále na základě pravidelného vyhodnocování skutečnosti proti plánu stavby a snížení rizika realizace nerentabilních staveb (projektů).

Obchodní dopady

Mimo jiné faktický přechod celé společnosti OHL ŽS na řízení staveb formou projektově řízené vertikální firmy, zvýšení efektivity celofiremních procesů a zvýšení flexibility v oblasti řízení změn.

Kontaktní osoby

Martin Stránský

Head of Business Applications & Senior Microsoft Dynamics NAV Consultant

+420 531 025 268

martin.stransky@rsm.cz

Milan Smutný

Head of Software Development

+420 531 025 111

milan.smutny@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: