Czech Republic
Jazyky

MOTOR JIKOV Group: Microsoft Dynamics AX pomohl sjednotit procesy v dceřiných společnostech

logo_motorjikov

Výroba příslušenství a komponentů osobních a nákladních automobilů, tlakové odlitky ze slitin hliníku a zinku, odlitky ze šedé a tvárné litiny, speciální obráběcí stroje, montážní zařízení, formy pro vstřikování kovů, nýtovací nářadí, malá zemědělská mechanizace a čistící stroje.

Přestože jsme si společně stanovili cíle náročné a na velice krátké časové období, přechod a nový informační systém Microsoft Dynamics AX se obešel bez zásadních problémů a získali jsme moderní prostředí pro zdokonalování našich vnitřních, především plánovacích, procesů.
Ing. Vladimír Kubeš, vedoucí projektu implementace MOTOR JIKOV Group

Úkol

Před implementací Microsoft Dynamics AX měla každá společnost svou samostatnou aplikaci postavenou na produktu XAL (Concorde). V MOTOR JIKOV Group se rozhodli pro migraci na produkt Microsoft Dynamics AX a pro implementaci tohoto řešení si zvolili spolupráci se svým dlouholetým partnerem v oblasti informačních technologií, společností Infinity.

Cílem projektu bylo nasazení podnikového informačního systému Dynamics AX do všech 4 výrobních společností s různými typy výroby – zakázkovou, sériovou, tekoucí a projektovou – v rámci jedné aplikace. Cílem bylo vytvořit pro všechny společnosti pouze jednu aplikaci s centrálními daty, sjednotit procesy a datové struktury. Vedle toho chtěla společnost také rozšířit podnikový informační systém o doposud nepodporované procesy.

Řešení

Úspěšnému zavedení systému napomohla moderní architektura a technologická vyspělost Dynamics AX a široké zkušenosti konzultantů Infinity. Podnikový informační systém byl nasazen v oblastech ekonomika, majetek, vnitropodniková spořitelna, logistika, skladové hospodářství, výroba, odvádění výroby pomocí čárového kódu, jakost, metrologie a iProcurement. Od samého začátku implementace byl kladen důraz na integraci procesů a datových struktur v rámci společností holdingu. V některých oblastech se naopak musel zvolit rozdílný způsob podpory procesů z důvodu odlišnosti charakteru dané společnosti. Tyto okolnosti ale neměly vliv na zachování jedné aplikace pro všechny společnosti holdingu.

V rámci implementace byly použity jak standardní moduly Microsoft Dynamics AX tak i přídavné moduly a vertikální řešení pro řízení jakosti, hodnocení dodavatelů, klasifikaci položek, přehled o hospodaření s nářadím včetně plánování, iProcurementu, metrologii (tj. evidenci řízení a kalibrace měřících a monitorovacích zařízení), plánování údržby, tlakové lití, odvádění výroby pomocí čárového kódu, střediskové (vnitropodnikové) hospodaření a také modul Vnitropodniková spořitelna.

Vnitropodniková spořitelna vede účty zaměstnancům holdingu MOTOR JIKOV Group a umožňuje jim v areálu firmy vybírat hotovost a posílat platební příkazy. Zvláštnost řešení v oblasti výroby spočívá v připravenosti aplikace Dynamics AX na integraci s doplňkovými softwary Teamcenter a TPV 2000, které se používají v Konstrukci a Technické přípravě výroby. iProcure je přídavným modulem Dynamics AX, který rozšiřuje možnosti dodavatelských objednávek a poptávkových řízení či veřejných aukcí. Všechny tyto operace jsou vedeny v jednom integrovaném systému a umožňují velmi snadnou poptávku či objednávku s využitím workflow na schvalování. U vybraných dodavatelů je možnost vazby přímo do jejich informačních systémů například formou XML objednávky. Podnikový informační systém Microsoft Dynamics AX nyní používá v holdingu 100 současně pracujících uživatelů. Celá implementace Microsoft Dynamics AX probíhala ve společnosti MOTOR JIKOV Group rovný rok, a to od prosince 2007 do prosince 2008.

Následně pak Infinity zabezpečila v MOTOR JIKOV Group upgrade informačního systému na MS Dynamics AX 2009. Projekt, který probíhal do konce roku 2012, zasahoval především do oblastí obchodní analýzy, řízení vztahů se zákazníky, řízení projektů a podnikového portálu. Cílem byla celková integrace podnikových aplikací na jednu platformu Microsoft SQL Server. Integrátorem dat je nový systém Microsoft Dynamics AX 2009, který zajišťuje data pro nově instalovaný Enterprise portál. Základem pro výstupy sestav a klíčových ukazatelů je implementace obchodních kostek na samostatném OLAP serveru.

Vlastní realizace sestav je zajištěna pomocí služby Reporting services, což je komponenta standardně dodávaná se systémem Microsoft Dynamics AX 2009. Nasazeny byly rovněž nástroje pro grafické úpravy workflow a modul řízení projektů s napojením na správu servisu. Přehlednost systému a rychlejší rozhodování všech stupňů managementu podporuje nasazení správy pracovních ploch jednotlivých rolí uživatelů systému. Inovací informačního systému získal MOTOR JIKOV Group také možnost úplného řízení systému z webových aplikací, včetně jednoduchého přístupu k nástrojům analýzy v rozsahu celého systému.

Výsledky

Po skončení implementace Microsoft Dynamics AX začaly společnosti holdingu MOTOR JIKOV Group využívat výhod integrovaného systému a největší přínosy spatřují v následujících oblastech: Nízké náklady na vlastnictví systému, namísto 4 aplikací je nyní spravována pouze jedna, úspora nákladů na hardware a jeho správu pomocí virtualizace serverů a zvýšení dostupnosti systémů, sjednocení a podpora firemních procesů v celém holdingu pomocí jedné aplikace Dynamics AX, zvýšení průchodnosti výroby a její efektivní řízení, efektivní a rychlé plánování zdrojů do výroby i pro nákup, subdodávky a kooperace, optimalizace skladových zásob, nízké náklady na školení a dobrá orientace v systému pro uživatele, kteří pracují ve známém prostředí Microsoft, zvýšená bezpečnost a dostupnost firemních dat, připravenost systému Dynamics AX na integraci s doplňkovými softwary TPV 2000 a Teamcenter, dosažení synergických efektů pomocí integrace s ostatními produkty Microsoft a také připravenost systému k jeho dalšímu rozvoji.

Obchodní dopady

Nízké náklady na vlastnictví systému, úspora nákladů na hardware a jeho správu pomocí virtualizace serverů; zvýšení dostupnosti systémů, sjednocení a podpora firemních procesů v celém holdingu a další.

Kontaktní osoby

Martin Stránský

Head of Business Applications & Senior Microsoft Dynamics NAV Consultant

+420 531 025 268

martin.stransky@rsm.cz

Milan Smutný

Head of Software Development

+420 531 025 111

milan.smutny@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: