Czech Republic
Jazyky

Hotel Mandarin Oriental: Na infrastrukturu čítající přes 10 virtuálních serverů stačí jediný člověk

logo_mandarin

Mandarin Oriental Prague je hotel situovaný na Malé Straně v Praze. Mandarin Oriental Prague je součástí nadnárodního řetězce Mandarin Oriental. 

Velikost: 150 zaměstnanců / 60 uživatelů IT

Využití virtualizace Hyper-V na platformě Microsoft Windows Server 2012 v kombinaci s nástroji System Center 2012 nám přineslo úsporu víc jak poloviny času při správě serverů, vyšší dostupnost našich systémů a snížení spotřeby elektrické energie o 60 %.
Stanislav Vyhlídka, Director of IT & T, Mandarin Oriental Prague

Úkol

Zajistit přechod na virtualizovanou serverovnu s přípravou na přechod na cloud.

Mandarin Oriental Prague je součástí nadnárodního řetězce Mandarin Oriental. Ten se drží IT strategie lokálního provozu všech klíčových IT systémů v každém ze svých hotelů. Pražský hotel tak provozuje vlastní hotelový informační systém, účetní systém, restaurační systém, spa systém, docházkový systém, systém pro event management, HR systém, reportingový systém, poštovní server i systém pro elektronickou výměnu dat mezi lokálními a centrálními systémy Mandarin Oriental. Fungování většiny těchto IT systémů má přitom přímé dopady na spokojenost a pohodlí klientů. Proto je nezbytné zajistit jejich maximální dostupnost.

Dříve bylo nezbytné pro každý systém provozovat vlastní fyzický server. To kladlo vysoké časové nároky na práci administrátora, i nároky na fyzický prostor v serverovně, její chlazení a v neposlední řadě také na spotřebu elektrické energie. Oddělený provoz jednotlivých systémů také neumožňoval využívat dostatečné redundance. V průměru jednou za čtvrt roku tak bohužel docházelo k pravidelným několikahodinovým výpadkům různých systémů.

Hotel se proto v roce 2010 rozhodl přejít na virtualizaci s využitím technologie Microsoft Hyper-V nad prostředím Windows Server 2008 R2. Pro migraci na virtualizované prostředí si firma zvolila společnost Infinity, která doporučila také využití některých nástrojů rodiny System Center 2010 pro automatizaci správy a údržby rozsáhlé serverové infrastruktury. Díky jejich nasazení mohla společnost Infinity nabídnout Mandarin Oriental Prague také služby vzdáleného řešení problémů s velice atraktivním SLA po stránce rychlosti reakce při vzniku problému. 

Řešení

V rámci přechodu na virtualizovanou infrastrukturu byl vytvořen dvounodový cluster. V případě poruchy jednoho z fyzických serverů, což byl jev, ke kterému v minulosti několikrát došlo, přebírá veškerou zátěž druhý z fyzických strojů, aniž by došlo k výpadku jakéhokoliv ze systémů. Od přechodu na virtualizaci Hyper-V a správu pomocí nástrojů Microsoft System Center přitom nedošlo k žádnému výpadku.

V roce 2013 se firma rozhodla migrovat celou serverovou infrastrukturu na novou generaci serverových produktů společnosti Microsoft. Na ty měla, díky Software Assurance, bezplatný nárok. Klíčovým důvodem k migraci však bylo široké spektrum nových funkcí včetně např. inovovaného souborového systému ReFS, který nabízí automatickou blokovou deduplikaci dat. Při jednom administrátorovi na celou serverovou i telekomunikační infrastrukturu totiž není možné kontrolovat vznik duplicitních kopií souborů a adresářů na sdílených diskových prostorech uživatelů. To vede ke zvýšenému výskytu plně duplicitních souborů, které ovšem na původním souborovém systému NTFS vedly k růstu nároků na diskový prostor.

Důležitá vylepšení přinesla i nová generace nástrojů System Center 2012. Firma se totiž chystá na postupnou migraci do cloudu. První fáze bude zahrnovat přechod od vlastního Exchange Serveru na Exchange Online v rámci Office 365, který ovšem už nástroje System Center 2012 umí taktéž monitorovat. Výhledově se pak firma zajímá i o technologii studených záloh virtualizovaných serverů, která je dostupná již od Windows Server 2012, i o možnost replikace lokálních dat do Windows Azure Storage.

Výsledky

Mandarin Oriental Prague získal migrací na nové serverové prostředí společnosti Microsoft široké spektrum výhod. Od vyšší dostupnosti klíčových aplikací, přes úspory energií až po základ pro migraci do cloudu se tyto výhody týkají primárně technologických změn. S ohledem na personální obsazení IT oddělení, které čítá jediného administrátora, jsou však klíčové časové úspory. Jen rutinní kontrola rozsáhlé serverové infrastruktury mu dříve zabírala zhruba jednu hodinu času denně. Díky rozsáhlé automatizaci pomocí nástrojů rodiny System Center 2012 i vlastním skriptům v prostředí PowerShell však tyto rutinní kontroly již nejsou třeba. Celkově se pak časové úspory vyšplhaly až na 60 % času IT administrátora. Tento čas přitom může nyní Director IT & T věnovat hotelovým hostům, kterým pomáhá s konfigurací WiFi připojení i dalšími technickými dotazy.

Velkým přínosem se stala i výrazná úspora počtu fyzických strojů – a tím i místa v serverovně – a spotřeby energií. Jen spotřeba elektrické energie u serverové infrastruktury poklesla o 60 %. Další úspory na energiích přinesly také výrazně nižší nároky na dodatečné chlazení.

Obchodní dopady

  • Úspora 60 % času systémového administrátora
  • Nové možnosti v oblasti virtualizace a deduplikace dat
  • Eliminace výpadků interních IT systémů
  • Snížení spotřeby elektrické energie o 60 %

Kontaktní osoby

Martin Zeman

Head of IT Infrastructure & Networking

+420 225 305 305

martin.zeman@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení:

Související služby