Czech Republic
Jazyky

EMOS: Virtualizované servery zaručují stálou přístupnost a vysoké úspory

Emos logo

Skupina EMOS: obchodní uskupení společností působících v Česku, Slovensku, Polsku, Slovinsku a Maďarsku. Hlavními obchodními činnostmi jsou import, export, velkoobchodní a maloobchodní prodej, dále pak poskytování služeb a montáží v oblasti slaboproudých zařízení.

„Microsoft Hyper-V nám oproti VMware nabídl možnost nasadit virtualizaci zcela zdarma. To nám při stejné ceně umožnilo nasadit potřebné nástroje pro automatizaci správy, údržby a zálohování Microsoft System Center a ještě ušetřit 100 tisíc korun.“Jiří Střípek, vedoucí oddělení IT, EMOS

Úkol

Společnost EMOS provozuje dva vlastní elektronické obchody a řadu klíčových IT systémů, pro něž je vyžadován provoz v režimu 24/7. Výpadek serverové infrastruktury, byť dočasný, by mohl znamenat nesplnění dodacích termínů, což v případě obchodních řetězců většinou znamená i uplatnění penále. Navíc by při opakovaných výpadcích mohla být ohrožena důvěra zákazníků ve spolehlivost dodávek, což by mohlo vyústit i ve změnu dodavatele.

Prvotním důvodem k provedení změn v oblasti serverové infrastruktury se stal konec životnosti předchozích fyzických serverů. Pravděpodobnost poruchy původního serverového řešení se po pěti letech používání zvýšila, narostla cena za SLA (obtížnější držení náhradních dílů) a díky technologickému pokroku byl k dispozici podstatně výkonnější nový hardware.

Původní serverová infrastruktura pořízená v roce 2008 ještě nevyužívala virtualizaci. Firma se tehdy rozhodla raději nasadit 14 blade serverů – pro každou aplikaci jeden – protože virtualizační nástroje v té době byly teprve v počátcích. Nyní však chtěla jednoznačně jít cestou virtualizace, a to jak kvůli snazší správě virtualizované infrastruktury, tak kvůli znatelným úsporám energií.

Řešení

Společnost se rozhodovala o nové serverové infrastruktuře v době, kdy Microsoft uvedl na trh Windows Server 2012, jehož součástí je i inovovaná virtualizační technologie Hyper-V. Firma si nechala zpracovat nabídku a srovnání s obdobnými nástroji od společnosti VMware. Výsledná analýza od společnosti Infinity však ukázala, že Hyper-V dokáže plnohodnotně pokrýt veškeré potřeby společnosti, a to výrazně levněji.

Původní serverovou infrastrukturu se díky virtualizaci v prostředí Hyper-V podařilo konsolidovat ze 14 na pouhé 3 fyzické servery, což přineslo zcela nové možnosti v oblasti rozložení hardwarových prostředků mezi jednotlivé servery. Toto řešení zároveň znamenalo možnost nahradit chlazení výkonnými klimatizačními jednotkami pomocí free-coolingového řešení, které využívá chladného vzduchu zvenčí.

Důležitá vylepšení přineslo i nasazení nástrojů Microsoft System Center 2012: s využitím System Center Virtual Machine Manager je výpočetní výkon, operační paměť i diskový prostor přidělován dynamicky v závislosti na postupně se měnících potřebách jednotlivých serverů, bez nutnosti jakýchkoliv změn v hardwarové výbavě fyzických serverů. To snižuje nároky na investiční prostředky na hardware a zároveň zvyšuje výkon klíčových aplikací.

Důležitou funkcí, kterou IT oddělení začalo obratem využívat, je i možnost snadného vytvoření testovacího prostředí. Pro účel a otestování např. nové aktualizace si tak lze snadno vytvořit ve Virtual Machine Manageru kopii daného virtuálního stroje, na ni provést potřebné změny, a následně otestovat stabilitu celého prostředí či identifikovat další potřebné kroky. Dříve se přitom změny musely provádět v produkčním prostředí, a pokud vznikl problém, bylo nutné obnovit systém ze zálohy.

Spolu s nasazením nástrojů System Center pro správu serverů využila firma System Center Configuration Manager také na správu koncových stanic, a to včetně správy zabezpečení a antivirového řešení System Center Endpoint Protection. Potřebné licence má EMOS k dispozici jako součást licenčního balíčku Core CAL.

Výsledky

Využití virtualizace Hyper-V spolu s migrací na novou serverovou platformu Windows Server 2012 / System Center 2012 přineslo společnosti EMOS významné úspory na hardwaru a spotřebě energií. V období, kdy se venkovní teplota nachází pod 12 °C, se snížil příkon chlazení o více než 83 %. Jen na chlazení tak firma ušetří desítky tisíc korun ročně. Systém zaručuje také nové možnosti v oblasti každodenní správy a údržby serverové infrastruktury.

Díky využití System Center Virtual Machine Manageru a integrovaných nástrojů ve Windows Server 2012 lze v případě potřeby za plného provozu přesunout veškerý provoz do záložní destinace. I v případě vážných technických problémů v primární serverovně tak bude zajištěn nonstop provoz všech pro firmu klíčových systémů.

Provádění aktualizací a instalací nových verzí aplikací může probíhat v dočasném virtualizovaném testovacím prostředí. IT administrátoři navíc mají k dispozici přesný přehled o výkonnostních nárocích jednotlivých virtuálních strojů a mohou plynule měnit jim přidělené hardwarové prostředky. K dispozici mají i přehledné administrační prostředí monitorující chod všech serverů i aplikací, které navíc využívají i na správu koncových stanic.

Obchodní dopady

Úspora energií v řádech desítek tisíc korun ročně, úspora v pořizovacích nákladech proti srovnatelným řešením přibližně 100 tisíc korun. Nové možnosti v oblasti každodenní správy a údržby serverové infrastruktury.

Kontaktní osoby

Martin Zeman

Head of IT Infrastructure & Networking

+420 225 305 305

martin.zeman@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení:

Související služby