Vytěsnění malých akcionářů bude složitější

Od nového roku se změní podmínky pro vytěsnění drobných akcionářů, takzvaný squeeze-out. Doporučujeme všem našim klientům, kteří zvažují daný krok, využití aktuálně platné právní úpravy. Česká legislativa umožňuje majoritním akcionářům držícím zjednodušeně akcie představující alespoň 90 % jmenovité hodnoty všech akcií vydaných konkrétní společností koncentrovat své vlastnictví, tj. získat stoprocentní kontrolu nad danou společností. Podstatnou podmínkou daného procesu je zajištění přiměřeného vypořádání vůči minoritním akcionářům, které musí být určeno na základě posudku zpracovaného nezávislým znalcem. Od nového roku se zužuje portfolio subjektů, které mohou zajišťovat výplatu protiplnění oprávněným akcionářům, zákon zavádí povinnost poskytnutí dokumentace minoritním akcionářům zdarma a povinnost dorovnat všem vytěsněným akcionářům protiplnění i v případě, kdy dojde k dohodě o vyšším protiplnění s některým z akcionářů mimo soudní řízení (daná dohoda musí být zveřejněna). RSM CZ už zpracovala několik desítek znaleckých posudků dokládajících přiměřenost protiplnění navrhovaného minoritním akcionářům. Při zpracování posudků pro tento účel vždy klademe důraz na kvalitní zdůvodnění našich závěrů tak, aby výsledek znaleckého posudku sloužil jako dostatečný důkaz přiměřenosti ceny za akcie minoritních akcionářů. Velmi rádi s vámi prodiskutujeme vaše dotazy týkající se problematiky oceňování v případě vytěsnění. Pro více informací nás kontaktujte.