Czech Republic
Jazyky

Nová ohlašovací povinnost pro zaměstnavatele od 1. 4. 2023 týkající se zaměstnanců s dočasnou ochranou

Od 1. 4. 2023 mají zaměstnavatelé novou povinnost, a to hlásit na ČSSZ i zaměstnance, kteří čerpají dočasnou ochranu z důvodu války na Ukrajině a jejichž pracovní poměr nezaložil účast na nemocenském pojištění.

  • Zaměstnavatel má povinnost nahlásit každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím status dočasné ochrany, a to bez ohledu na to, zda tomuto zaměstnanci s dočasnou ochranou vznikla účast na nemocenském pojištění či nikoliv (§94, zákona č. 187/2006 Sb.).
  • Od data účinnosti platí, že zaměstnanci s dočasnou ochranou, kterým nevznikla účast na nemocenském pojištění, jsou nahlašování a následně evidováni stejným způsobem jako zaměstnanci, kterým účast na pojištění vznikla. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/onz_2022
  • Oznamovací povinnost má standardní lhůtu do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance.
  • Tiskopis Oznámení o nástupu se nemění, zůstává ve stávající podobě.
  • Zaměstnavatel musí zpětně přihlásit všechny pracovně právní vztahy zaměstnanců s dočasnou ochrannou, kterým pracovní poměr vznikl přede dnem účinnosti této novely. Lhůta pro přihlášení takových zaměstnanců je dle přechodných ustanovení do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti novely.
  • Přihlásit na ČSSZ se musí také sami zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pouze nepojištěné osoby včetně osob s dočasnou ochranou a do účinnosti novely nepodléhali nutnosti registrace u ČSSZ.

Jak postupovat v Nuggetu najdete zde.

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: