Czech Republic
Jazyky

Pozor při vyúčtování služebních cest zaměstnanců od 1. 1. 2014

Od 1. 1. 2014 došlo k drobným změnám ve vyčíslování cestovních náhrad, tedy v cestovních náhradách za používání osobních motorových vozidel pro služební účely a výši stravného při vyslání zaměstnance na služební cestu do tuzemska či zahraničí. Jako v předchozím roce, opět dochází k mírnému navýšení těchto sazeb.

Stravné za tuzemské pracovní cesty se v jednotlivých časových pásmech zvýšilo o 1 Kč až 3 Kč.
Za každý kalendářní den tuzemské pracovní cesty tedy náleží zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

  • 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
  • 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
  • 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Výše uvedené spodní sazby stravného představují minimální sazby, na které má zaměstnanec v podnikatelské sféře nárok podle zákoníku práce. Zaměstnavatel ze soukromého sektoru může poskytovat stravné i v libovolně vyšší úrovni, než je předepsaná minimální výše stravného, nesmí však vyplácet stravné nižší, než je dolní sazba stravného. Částka poskytnutá nad hranici těchto sazeb se ale musí připočítat k základu pro daň z příjmů zaměstnance a zaměstnanec i zaměstnavatel z ní odvedou pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Horní hranice rozpětí je stanovena pouze pro zaměstnance pracující ve státní sféře.

Dále došlo k úpravě výše základní sazby náhrady za používání osobních motorových vozidel pro firemní účely. Dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí se výše sazby od 1. ledna 2014 zvyšuje oproti roku 2013 o deset haléřů z 3,60 Kč na 3,70 Kč za 1 kilometr jízdy.

Průměrné ceny pohonných hmot se zvyšují následovně:

  • na 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
  • na 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  • na 36,00 Kč u motorové nafty.

 

U zahraničních služebních cest došlo ke změnám sazeb pouze u 4 zemí a to:

  • Alžírsko (z 35 EUR na 40 EUR)
  • Ázerbájdžán (z 35 EUR na 40 EUR)
  • Indie (z 35 EUR na 40 EUR)
  • Venezuela (z 55 USD na 60 USD).

 

Princip krácení stravného v případě, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci během služební cesty bezplatně jídlo, zůstává pro tuzemské a zahraniční služební cesty stejný jako v roce 2013.

Kontaktní osoby

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services

+420 724 021 762

lenka.zdrazilova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: