Czech Republic
Jazyky

Jazyky

NOZ je výzvou i pro účetnictví

Nový občanský zákoník (NOZ) vyvolává nutnost změny i v účetní legislativě, a to jak v zákoně o účetnictví, tak i v prováděcích přepisech a Českých účetních standardech. Jak se mohou tyto změny dotknout právě vás?

Změny v pojmosloví

V účetnictví jsou předpokládány některé změny v pojmosloví, které bude potřeba promítnout do vyhlášek k zákonu o účetnictví i do Českých účetních standardů. Nejfrekventovanějším pojmem je pojem ‚závazek‘, který NOZ nahrazuje ekvivalentním slovem ‚dluh‘.

Nemovitosti a odpisy

Jednou ze základních změn souvisejících se zákonem o účetnictví, která je ustanovena v NOZ, je zásada, podle které je nově definována stavba jako součást pozemku, a to včetně strojů a zařízení upevněných ve zdech budovy (§ 506 NOZ). Tato změna se netýká jen objektů postavených po 1.1.2014, ale i staveb, které existují už k 1.1.2014, ovšem v případě, že je stavba vlastnictvím vlastníka pozemku (§ 3054 NOZ). Z toho vyplývá, že stavba už nebude od nového roku samostatnou nemovitou věcí a nebude ani samostatně evidovaná v katastru nemovitostí. Otázkou tedy zůstává, jak tato nová definice pozemku ovlivní od roku 2014 účetní a daňové odpisy nemovitých věcí.

V novele zákona o daních z příjmů k 1.1.2014 je i nadále zachována definice hmotného majetku pro účely daňového odepisování v dnešním platném znění, tzn. že pro daňové účely budou odepisovány budovy, domy a jednotky nezahrnující pozemek.

Nás jako účetní zajímá ale zejména to, jak se s definicí nemovité věci vypořádají účetní předpisy. Odpověď na tuto otázku bohužel ještě neznáme. Novela příslušné prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví nebyla součástí balíčku, který byl předložen do Poslanecké sněmovny v rámci změn zákonů navazujících na rekodifikaci soukromého práva. Ale na základě informací o novele daňových předpisů můžeme v tuto chvíli předpokládat, že se ani účetní odpisování od Nového roku nikterak nezmění.

Rádi vás o dalším vývoji budeme informovat v některém z budoucích newsletterů.

 

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close