Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Notáři již provádějí on-line zápisy do OR

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob účinný od 1.1.2014 upravoval možnost provádění  zápisů do veřejných rejstříků přímo notáři.  Prakticky je tento způsob zápisů možný až od letošního května.

Hlavním cílem této změny bylo zjednodušení a zrychlení procesu provádění zápisů do veřejných rejstříků. Důvodem nefunkčnosti bylo jednak nestanovení  výše soudních poplatků za tyto úkony a také nedostatečné IT řešení.

Zápis do veřejného rejstříku může na základě podkladového notářského zápisu provést pouze notář, který tento notářský zápis sepsal a to i v případě, pokud je pro zápis třeba více podkladových notářských zápisů. Další podmínkou je vyjádření notáře o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským právním jednání právnické osoby. Zároveň musí být notáři předloženy  všechny listiny, které zákon požaduje pro zápis  do veřejného rejstříku nebo pro založení do sbírky listin (např. při zápisu společnosti – potvrzení banky o splacení základního kapitálu, souhlas vlastníka se sídlem a další).

Soudní poplatky stanovené za zápisy prováděné notářem jsou nižší než poplatky za návrhy podané k rejstříkovým soudům a činí za prvozápis akciové společnosti 8.000,- Kč (místo 12.000,- Kč), za prvozápis společnosti s ručením omezeným nebo  jiné osoby než akciové společnosti nebo spolku  2.700,- Kč (místo 6.000,- Kč) a za změny nebo doplnění zápisu činí 1.000,- Kč (místo 2.000,- Kč).  K těmto poplatkům je také nutné připočíst odměnu notáře za tento úkon, který činí 300,- Kč bez DPH a také 1.000,- Kč bez DPH, pokud bude potřeba sepsat dodatečný notářský zápis, tzv. zápis o osvědčení pro zápis, který bude nutný např. u prvozápisů, kdy je potřeba doložit již zmiňované dokumenty jako je potvrzení banky o splacení základního kapitálu nebo souhlas majitele s umístěním sídla. Notář si také bude účtovat další poplatky za dokumenty, které se na rejstřík již nedokládají, jako je výpis z katastru nemovitostí, rejstřík trestů, výpis z obchodního rejstříku.

Pokud jsou splněny všechny podmínky, notáři tak podnikatelům budou moci poskytnout komplexní službu, tedy vyhotovení notářského zápisu, provedení on-line zápisu a pořízení výpisu z obchodního rejstříku.  Notář zároveň elektronicky zašle příslušnému rejstříkovému soudu písemnosti do spisu a odvede zaplacené soudní poplatky.

Kromě obchodního rejstříku budou moci notáři přímo zapisovat i do nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Ze shora uvedeného vyplývá, že podnikatelé budou stále muset  dokládat zákonem stanovené dokumenty,  tzn. podstupovat vyřizování dokumentů u příslušných úřadů (např. registrace živností, založení bankovního účtu), čímž se proces založení společnosti  neurychlí.

V případě zájmu o již založené společnosti, nebo o další informace, se na nás neváhejte obrátit.

 

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.

Kontaktní osoby

Taťána Mitášová

Consultant

+420 226 219 000

tatana.mitasova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: