Czech Republic
Jazyky

WorkForce Planning and Analytics

Dne 19. 2. 2015 jsme ve spolupráci se společností Oracle uspořádali další z HR snídaní, tentokrát zaměřenou na téma „WorkForce Planning and Analytics“.

Hlavním hostem a průvodcem touto problematikou byla slečna Martina Zapletalová, senior konzultant ze společnosti Deloitte.

Poté, co každý z účastníků vyjádřil svoji představu o WorkForce Analytics, uvedla Martina oblasti HR, v nichž mohou analytika pomoci při hledání vhodných řešení.

Využitím dat lze zmírnit a predikovat úspěšnost zaměstnanců, riziko nedostatku pracovních sil, pravděpodobnost a důvody případného odchodu zaměstnance. Lze identifikovat zaměstnance, kteří budou společnosti přinášet hodnotu a je tedy důležité se jim věnovat.

Jakým způsobem změřit, nakolik zaměstnanci podporují strategii společnosti umožňuje metoda As on, díky níž jsou strategie realizovány rychleji, s větším dopadem a menším rizikem. Ukazuje míru aktivní podpory zaměstnanců, z analýz je pak možné určit spřízněnou skupinu, přes kterou je vhodné efektivně řídit komunikaci strategií a cílů organizace.

Další oblastí je kontrola nákladů vynakládaných na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Martina uvedla konkrétní příklad z praxe, kdy se u klienta podařilo uspořit vysokou částku v nabídce kurzů, kterou bylo možné pak investovat do jiných oblastí.

Z dlouhodobého vývoje společnosti je plánování lidských zdrojů velice důležité. WorkForce Analytics pomáhají optimalizovat náklady či nedostatek klíčových talentů na trhu. Cílem je mít správné lidi, na správném místě, ve správný čas, za adekvátní náklady. Na příkladu z praxe Martina opět přiblížila možné řešení.

V případě nejistoty ohledně náplně jednotlivých pracovních míst slouží snímkování pracovních pozic, přičemž tato metoda poskytuje detailní informace o stávajícím rozložení činností mezi zaměstnanci a útvary včetně časové náročnosti a (ne)efektivity.

Budování analytických schopností, a to nejenom pokud jde o data, ale všech složek analytik, je tedy cesta, jak být relevantním partnerem top managementu společnosti.

Kontaktní osoby

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior NetSuite Consultant

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: