Czech Republic
Jazyky

Infinity partnerem Sophosu

Infinity a.s. se stala významným partnerem výrobce komplexního zabezpečení ICT a síťové infrastruktury, a to firmy Sophos.

sophos_426 × 299

Sophos reprezentuje ucelený bezpečnostní systém evropské provenience (GB,D), který kombinuje proprietární zařízení (UTM)  s možností nasazení softwarové ochrany typu Endpoint na všechna koncová zařízení včetně mobilních (tablety, telefony, notebooky), ale i na servery.

sophosutmstack

Zakoupením tohoto systému klient získá kromě základních bezpečnostních funkcionalit typu firewall, NAT (network address translation) a   VPN (klientská, pobočková) i možnosti aktivace dalších následujících bezpečnostních funkcionalit :

 • web content filtering, neboli kontrola web stránek (rozdělení do kategorií, zákaz některých kategorií),
 • download antivirus (tedy antivirová kontrola stahovaných souborů a detekce malware na web stránkách),
 • kontrola přenosu souborů s přílohou (zamezení downloadu souborů s konkrétní přílohou z Internetu / zamezení uploadu konkrétních příloh na Internet),
 • kontrola aplikací a zamezení vybraným, případně omezování pásma na základě aplikace (např. skype, facebook, atd. – tedy hlubší inspekce procházejících dat s tím, že je kontrolován i obsah; nejen to, že jde o port 80 protokolu TCP),
 • automatická detekce uživatele podle účtu v AD a jeho zařazení do skupin,
 • detekce škodlivého kódu (bot) ve vnitřní síti,
 • ATP (Advanced Threat Protection) – funkcionalita, která vede k odhalení infikovaných stanic (botů) a je založena analýze provozu; někteří výrobci (stejně tak Sophos) nabízejí použití tzv. sand-boxu, tedy cloud prostředku do něhož je možné podezřelé aplikace posílat; zde je provedena analýza jejich chování a následně je UTMku odeslána zpráva o bezpečnosti aplikace,
 • omezování přístupu na web stránky podle jejich pověsti (reputace),
 • DLP (Date Leak Protection) neboli ochrana před ztrátou dat (souvisí i s funkčností kontrola přenosu souborů s přílohou),
 • mailová brána s kontrolou škodlivého kódu v mailech, spamů a phishing mailů,
 • zabezpečení interních serverů (jsou-li v síti) pomocí Web Application Firewall (WAF) funkcionality s ověřováním uživatelů.

 

Infinity a.s. preferuje z velkého množství výrobců UTM technologií právě Sophos kvůli :

 • široké škále vlastností (jedna z nejširších na trhu),
 • vysokému výkonu (a tím pádem dobrému poměru cena / výkon),
 • unikátnímu řešení download anitiviru – jako jediný výrobce umožňuje pro kontrolu použít dva nezávislé antiviry,
 • snadné integraci do active directory,
 • nejlepší možnosti náhrady Microsoft ISA / TMG díky integrovanému WAF.

 

Sophos představuje komplexní nástroj  důkladného zabezpečení vašich dat a získání trvalého přehledu, co se ve vaší síti průběžně i statisticky děje s možností vše ovlivnit.

Kontakt Infinity pro další dotazy a konzultace: 

Ing. Petr Frey, ředitel divize Síťové infrastruktury (602 282 563), Ing. Petr Odvárka, vedoucí oddělení Networking (602 412 993), Radek Benda, vedoucí obchodu divize (602 283 919)

Kontaktní osoby

Karel Fišnar

Head of Cloud Solutions & Services

+ 420 602 614 817

karel.fisnar@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: