Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Očekávání vs. realita při mezigeneračním přechodu majetku

Již několikrát jsme se v našich newsletterech věnovali tématu mezigeneračního přesunu majetku a nastavení vztahů uvnitř rodiny tak, aby celý proces proběhl bezproblémově a v ideálním případě byl aplikovatelný i v budoucnu. Na rozdíl od našich kolegů z vyspělejších zemí mají zdejší rodiny na přípravu celého procesu podstatně méně času. Proto je vhodné věnovat mu dostatečnou pozornost a neztrácet zbytečně čas.

V zahraničí jsou jednotlivé generace průběžně připravovány. Během života se seznamují s fungováním majetku, s jednotlivými pravidly jeho správy, s podmínkami jeho nabytí a podobně. Není pro ně tedy nijak neobvyklé nahlas a otevřeně diskutovat o předmanželských smlouvách nebo o nastavení pravidel pro dědění či užívání majetku.

S ohledem na absenci uvedeného času jsme svědky toho, že očekávání nastupující generace mohou být výrazně odlišná od plánů rodičů. A očekávání přirozeně nevznikají jen ze strany dětí, ale i ze strany jejich životních partnerů (a často i jejich širší rodiny). Jako vždy, právě nesprávná očekávání a jejich následné nenaplnění mohou způsobit nepříjemné zhoršení vztahů v rodině, ať už v blízké nebo v širší. Právě tohoto se musí řízený majetkový přesun vyvarovat.

V současné době má náš Family Office několik poptávek na pomoc s mezigeneračním přesunem majetku a s řešením komunikace v rodině. Z našeho pohledu má proces komunikace několik základních prvků:

Transparentní informování členů rodiny o plánovaných změnách v rodinném majetku

Pojďme si vybrat příklad dnes často používaného a našimi klienty využívaného rodinného holdingu. Změny spojené se vznikem tzv. rodinného holdingu výrazně změní majetkové vztahy v rodině. Podstata změny pro následující generace může být v tom, že předmětem dědictví nebude hotovost (resp. významná hotovost), ani jiná aktiva z majetku rodiny, ale akcie a případně specifická práva spojená s rodinným holdingem. V praxi to znamená, že dědic nedostává hotovost, s kterou by mohl naložit podle vlastního uvážení, ale akcie, představující budoucí výnosy, které vygeneruje rodinný holding. Právě v tomto případě velmi silně narážíme na již zmiňovaná očekávání…

Způsob realizace mezigeneračního přesunu majetku

Zde se mohou vynořit nepříjemná překvapení pro manžele a manželky dědiců. Pokud se hlava rodiny rozhodne, že si přeje dědění po „pokrevní“ linii, toto rozhodnutí se nemusí setkat s pozitivním ohlasem u životních partnerů dědiců. Zde je ale nutné říci, že takový typ uspořádání je tradičním modelem ve vyspělých rodinách, kde k uvedenému přesunu došlo v minulosti už několikrát. Důvodem je přirozená ochrana rodiny a snaha, aby majetek zůstal nedělitelný a pod její kontrolou. Možná manželé/manželky toto rozhodnutí neocení napoprvé, ale až se bude podobný proces týkat jejich dětí, budou jej 100% podporovat.

Způsob používání rodinného majetku a využívání jeho budoucích plodů

Poslední částí, kterou je třeba řešit, je určení pravidel, podle kterých se budou budoucí generace chovat a spravovat zděděný majetek. I v tomto případě je možné, že se střetnou individuální očekávání se zájmem celé rodiny. Jediným východiskem je zdravá vnitro-rodinná komunikace a diskuze. Cílem stále zůstává harmonie v rodině fungující tak, aby majetek rodinu spojoval, a nikoliv rozděloval.

Pokud Vás téma zaujalo, nebo je u Vás aktuální, přijďte k nám na dobrou kávu a rádi s Vámi vše prodiskutujeme.

 

RSM CZ se stala partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.

Kontaktní osoby

Michal Šubín

Head of Family Office

+420 731 192 464

michal.subin@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: