Czech Republic
Jazyky

Mezigenerační přesun kompetencí

V aktuálním newsletteru se opět budeme věnovat mezigeneračnímu přesunu. Tentokrát ovšem nepůjde o přesun majetku, ale o přesun kompetencí a zodpovědnosti. 

Začátkem listopadu jsme na východním Slovensku pořádali již druhé setkání významných podnikatelských rodin na téma rodinné podnikání. Ve spolupráci se slovenskou personální společností Amrop jsme měli možnost diskutovat o problematice vedení rodinných podniků a rodin jako takových. Téma majetku je samozřejmě klíčové, ovšem stejně zásadní je i způsob předání rozhodovacích pravomocí týkajících se toho, jak bude rodina v budoucnu s majetkem pracovat, a především kdo a jak přebere za tento majetek odpovědnost.

V případě, že se spolu s majetkem předává i konkrétní firma (například výrobní podnik), jejíž řízení bude třeba převzít, stává se toto téma ještě složitějším. Obavy zde přichází nejen ze strany rodičů, ale i dětí, které si nejsou jisté, zda budou schopny převzít i takové závazky (tato pochybnost je ovšem stále lepší, než neopodstatněná sebedůvěra). Obava směřuje nejen navenek, vůči trhu, ale i dovnitř – bude nástupce pozitivně přijat managementem? Zvládne svou úlohu ve firmě? Pochybnosti budou mít navíc i zaměstnanci dané společnosti (především ti, kteří pracovali blízko původního majitele), pro ty představuje taková zásadní změna stejný zdroj nejistoty.

Plánuje-li současný vlastník, že jeho potomek po něm jednoho dne převezme spolu s majetkem i kompetence a zodpovědnost, je třeba o tom postupně informovat okolí. Následníky je třeba začlenit nejen do byznysu jako takového, ale i do vztahů, které byznys ovlivňují. A stejně je třeba postupovat také navenek a pracovat na tom, aby byl nástupce akceptován z obou stran.

Na pozici nástupce ve firmě je nutné dlouhodobě někoho připravovat a jeho roli definovat i uvnitř rodiny. Úlohu i polohu majitele (akcionáře), stejně tak manažera (který je současně akcionářem) je třeba přesně určit. Setkáváme se s názorem, že manažer by měl získat podstatnější podíl ve společnosti, pokud se systematicky věnuje jejímu budování. Náš názor je odlišný, my se naopak domníváme, že spojování majetkových práv s manažerskými vhodné není. Majitel má ze svého majetku mít odměnu na základě toho, že ho vlastní, přičemž toto právo je nedotknutelné. Manažer musí být náležitě odměněn za svou práci, ale s jeho akcionářským podílem to nemá nic společného.

Kontaktní osoby

Michal Šubín

Head of Family Office

+420 731 192 464

michal.subin@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: