Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Mezigenerační přesun kompetencí

V aktuálním newsletteru se opět budeme věnovat mezigeneračnímu přesunu. Tentokrát ovšem nepůjde o přesun majetku, ale o přesun kompetencí a zodpovědnosti. 

Začátkem listopadu jsme na východním Slovensku pořádali již druhé setkání významných podnikatelských rodin na téma rodinné podnikání. Ve spolupráci se slovenskou personální společností Amrop jsme měli možnost diskutovat o problematice vedení rodinných podniků a rodin jako takových. Téma majetku je samozřejmě klíčové, ovšem stejně zásadní je i způsob předání rozhodovacích pravomocí týkajících se toho, jak bude rodina v budoucnu s majetkem pracovat, a především kdo a jak přebere za tento majetek odpovědnost.

V případě, že se spolu s majetkem předává i konkrétní firma (například výrobní podnik), jejíž řízení bude třeba převzít, stává se toto téma ještě složitějším. Obavy zde přichází nejen ze strany rodičů, ale i dětí, které si nejsou jisté, zda budou schopny převzít i takové závazky (tato pochybnost je ovšem stále lepší, než neopodstatněná sebedůvěra). Obava směřuje nejen navenek, vůči trhu, ale i dovnitř – bude nástupce pozitivně přijat managementem? Zvládne svou úlohu ve firmě? Pochybnosti budou mít navíc i zaměstnanci dané společnosti (především ti, kteří pracovali blízko původního majitele), pro ty představuje taková zásadní změna stejný zdroj nejistoty.

Plánuje-li současný vlastník, že jeho potomek po něm jednoho dne převezme spolu s majetkem i kompetence a zodpovědnost, je třeba o tom postupně informovat okolí. Následníky je třeba začlenit nejen do byznysu jako takového, ale i do vztahů, které byznys ovlivňují. A stejně je třeba postupovat také navenek a pracovat na tom, aby byl nástupce akceptován z obou stran.

Na pozici nástupce ve firmě je nutné dlouhodobě někoho připravovat a jeho roli definovat i uvnitř rodiny. Úlohu i polohu majitele (akcionáře), stejně tak manažera (který je současně akcionářem) je třeba přesně určit. Setkáváme se s názorem, že manažer by měl získat podstatnější podíl ve společnosti, pokud se systematicky věnuje jejímu budování. Náš názor je odlišný, my se naopak domníváme, že spojování majetkových práv s manažerskými vhodné není. Majitel má ze svého majetku mít odměnu na základě toho, že ho vlastní, přičemž toto právo je nedotknutelné. Manažer musí být náležitě odměněn za svou práci, ale s jeho akcionářským podílem to nemá nic společného.

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close