Czech Republic
Jazyky

Jen ať se děti neposekají

Mať pre firmu slušné a motivované deti je pre otca odchádzajúceho na dôchodok veľká výhoda. No na zvládnutie nástupníctva to nestačí. Podstatné tiež je, ako pri odchode z čela firmy previesť vlastníctvo na potomkov.

Každému rovnako

Ideálne je, ak od otca preberá firmu schopný jedináčik, ktorý sa o jej budúcnosti nemusí hádať so súrodencami. Zložitejšie je to pri viacerých deťoch. A ešte zložitejšie, ak firmu založilo viacero otcov. Zakladatelia sa poznajú od detstva či zo školy, no to už nemusí platiť o ich deťoch. Tým skôr môže dochádzať k sporom. V krajných prípadoch si deti zakladateľov rozdelia firmu na viac častí.

Viac nasledovníkov sa rieši aj tak, že firma sa deťom rozdelí podľa zásluh. To, ktoré firmu riadi, dostane vyšší spoluvlastnícky podiel ako to, čo pracuje mimo nej. Tak sa zabezpečí, že líder zvnútra firmy ju bude riadiť slobodnejšie.

Keď sa dvaja majú radi, je všetko v poriadku, ale rozhádaní spoluvlastníci môžu pochovať aj inak zdravú firmu

Štefan Rosina, ktorý spoluvlastní Matador s bratom Miroslavom a ďalším partnerom Jozefom Vozárom, takéto riešenie za šťastné nepovažuje: „Takéto niečo môže viesť iba k sporom a závisti medzi deťmi. My to zrealizujeme tak, že každé dieťa dostane z podielu otca rovnaký podiel. A ak by niektoré dieťa pracovalo vo vnútri firmy, predsa to bude mať navyše ocenené normálnym manažérskym platom.“

Šéf rodinného podnikania poradenskej firmy RSM CZ Michal Šubín upozorňuje, že keď sa dedenie rodinnej firmy osobitne neošetrí, po smrti zakladateľa sa postupuje podľa štandardného dedičského práva. Okrem detí časť podniku dedí manželka zosnulého. A keď niektoré z detí neskôr zomrie, časť firmy prejde aj na jeho/jej novú manželku/manžela.

Za desať-pätnásť rokov tak firmu podľa Michala Šubína môžu ovládnuť ľudia z úplne iných rodín, pričom každý spolumajiteľ s ňou môže mať úplne iné záujmy. Riziká sa eliminujú tým, že podiely vo firme podľa jej osobitných stanov zdedia iba ľudia z pokrvnej línie zakladateľa. Podiely získavajú deti, ale nie ich manželia a manželky. Tí môžu z firmy dostávať iba rentu.

Štefan Rosina si myslí, že na to, aby sa na Slovensku spriechodnilo výhradne pokrvné dedenie firiem, treba najskôr zaviesť prax predmanželských zmlúv. „Keď sa dvaja milujú, je všetko v poriadku. Ale ak príde k rozvodu, rozhádaní spoluvlastníci môžu pochovať aj inak zdravú firmu,“ mieni Štefan Rosina. Spomína priateľa, ktorý po rozvodoch oboch detí musel celú firmu predať, len aby vyplatili nároky bývalých partnerov.

Riešenie s oparom obáv

Najistejšou cestou na ochránenie rodinnej firmy pred drobením medzi množstvo vlastníkov z nových generácií je, ak ju jej zakladateľ pri odchode neprevedie priamo na deti, ale na rodinné trusty či nadácie. Tie spravujú banky či právnici a v ich stanovách sa uvádza, aké požitky môžu potomkovia čerpať zo ziskov rodinnej firmy. No zároveň dediči nemajú dosah na jej majetok a nemôžu ho predať.

Trusty či nadácie sú komfortnejšie aj pre manažmenty rodinných podnikov. Ak niečo chcú vo firme zmeniť, správca trustu zabezpečí jednotné stanovisko celej rodiny, a nie že každý jej člen inštruuje manažérov inak. „Rodina sa síce sporí vo vnútri trustu či nadácie, no k manažmentu už ide iba jasné výsledné stanovisko,“ hovorí Michal Šubín. Správca fondu funguje v rodine ako mediátor hľadajúci kompromisy.

Zdroj: TREND (31/2016)
Ivan Haluza
www.etrend.sk

Kontaktní osoby

Michal Šubín

Head of Family Office

+420 731 192 464

michal.subin@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: