Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Změny u jmenování znalce při přeměnách obchodních společností

Aktuálním rozhodnutím Nejvyššího soudu Cpjn 201/2014 ze dne 8.4.2015 bylo vyjasněno, kam podávat návrhy na jmenování znalce ve věcech přeměn obchodních společností a družstev. Od roku 2014 soudy v těchto věcech nerozhodovaly jednotně.

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, vyžaduje ve většině případů, kdy je požadováno vyhotovení znaleckého posudku, aby se jednalo o znalecký posudek vyhotovený soudem jmenovaným znalcem (§ 28 tohoto zákona). Pro tyto účely je třeba, aby společnost (případně prostřednictvím zplnomocněného právního zástupce) jakožto navrhovatel požádala příslušný soud o ustanovení navrhovaného znalce pro konkrétní případ.

Po rekodifikaci v roce 2014 nastaly v praxi „zmatky“, na které soudy se mají návrhy na jmenování znalce podávat. Zpočátku subjekty navázaly na předchozí praxi a podávaly návrhy na jmenování znalce tak, jak bylo běžné dříve, tedy ke krajským soudům. To se záhy ukázalo problematické a soudy často takové návrhy vracely s tím, že místně příslušným soudem jsou okresní soudy. Tuto skutečnost v podstatě podporoval i zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních – konkrétně § 3 odst. 1, § 85 písm. b) a § 86 odst. 2 který uvádí, že „místně příslušným pro řízení o jmenování znalce je příslušný obecný soud právnické osoby, o kterou se jedná“. Pravomocná rozhodnutí soudů ve věci jmenování znalce podle § 28 a násl. zákona č. 125/2008 Sb. však nebyla jednotná a soudy doposud otázku věcné příslušnosti posuzovaly rozdílně.

Rozhodnutím Nejvyššího soudu Cpjn 201/2014 bylo potvrzeno, že podle zákona č. 292/2013 Sb. řízení o jmenování znalce spadá do věcné příslušnosti okresních soudů (viz. § 3 odst. 1, § 85 písm.b)). Zároveň však uvedl, že rozhodnutí o jmenování znalce podle § 28 a násl. zákona č. 125/2008 Sb. je vydáváno v rámci procesu přeměny obchodní korporace a je upraveno zákonem č. 125/2008 Sb. – tedy ačkoli jde o řízení o jmenování znalce, jde současně o řízení ve věcech přeměn obchodních společností a družstev, které podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona o zvláštních řízeních soudních spadá do věcné příslušnosti krajských soudů. Nejvyšší soud dodal, že krajské soudy jsou věcně příslušné ve všech věcech upravených zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev.

Znalecký ústav RSM CZ se zabývá vyhotovováním odborných posudků, ekonomických analýz, stanovisek a znaleckých posudků v oboru ekonomika, ceny a odhady a je zapsaný na seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti ČR.

V případě dotazů nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.

Kontaktní osoby

Radka Svobodová

Head of Valuation

+420 731 411 263

radka.svobodova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: