Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Férové nastavení věcných břemen přístupu

Věcné břemeno přístupu se nemusí hodnotově skládat jen ze složky odpovídající právu užívání pozemku, přes který je zajištěn přístup. Oprávněný z věcného břemene ve skutečnosti neužívá pro přístup ke svým nemovitostem jenom pozemek, ale užívá především stavbu komunikace na tomto pozemku. Je užívání komunikace standardně zohledněno v hodnotě věcného břemene?

Standardní složku hodnoty věcného břemene přístupu, ať už je tvořeno formou jednorázové úplaty, nebo formou pravidelných splátek (měsíčních, čtvrtletních nebo ročních), tvoří právo užívání pozemku. Z pohledu znaleckého ocenění věcného břemene však není úplně obvyklé, aby se v hodnotě, tedy ve skutečné platbě a příjmu pro povinného z věcného břemene, objevila i složka související s užíváním stavby komunikace. Jedná se v podstatě o částku související s přiměřenými náklady na:

  • zachování komunikace a
  • opravy komunikace.

Přitom investice na zachování komunikace jejím uživatelům zajistí, že komunikace bude trvale existovat. Vynaložené náklady na opravy komunikace zase zajistí, že komunikace bude stále pro své uživatele v bezvadném stavu. Zároveň je důležité upozornit na to, že uživateli komunikace bývají většinou společně jak povinný, tak i oprávněný z věcného břemene. Je tedy jejich společným zájmem udržovat komunikaci v bezvadném stavu po celou dobu jejího užívání.

Výhody dvousložkového nastavení hodnoty věcného břemene přístupu jsou následující:

  • Logické zohlednění obou hodnotových složek věcného břemene, tzn. užívání pozemku a užívání stavby přístupové komunikace
  • Férovost nastavení hodnoty věcného břemene pro obě strany (oprávněného i povinného) na základě jimi předem odsouhlaseného návrhu pravidel užívání pozemku a přístupové komunikace, bez nechtěného „momentu překvapení“ pro jednu nebo druhou stranu
  • Zajištění trvale kvalitní, udržované a bezproblémové přístupové komunikace včetně souvisejícího dopravního značení a ostatního příslušenství.

V čem mi může RSM TACOMA pomoci

Znalecký ústav RSM TACOMA má rozsáhlé zkušenosti s oceňováním nemovitostí včetně oceňování souvisejících věcných břemen. Pro naše klienty jsme k jejich spokojenosti úspěšně stanovili úplaty související se zajištěním nebo strpěním přístupu k jejich nebo přes jejich pozemky prostřednictvím věcných břemen.

Velmi rádi s vámi danou problematiku prodiskutujeme.

 

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close