Czech Republic
Jazyky

Síť RSM prolomila hranici 5 miliard USD světového příjmu

 • RSM své celosvětové aktivity rozšířila do dalších osmi zemí, včetně nové členské firmy RSM Canada
 • Globální značka RSM nabírá na síle a objem mezinárodního doporučování klientů vzrostl o 20 %
 • Nejrychleji rostoucím regionem s nárůstem o 13,6 % je subsaharská Afrika

Šestá největší síť nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem, zaznamenala růst v každé oblasti své činnosti, což odráží její závazek pomáhat středně velkým společnostem naplňovat jejich globální ambice. Rok 2017 byl pro RSM dalším silným rokem, kdy její výnosy vzrostly o 5,6 % na 5,1 mld. USD. Síti RSM se vyplatilo, že se od roku 2015 zaměřovala na budování značky, jelikož nyní těží z větší spolupráce, dále expanduje po celém světě a objem její práce pro přeshraniční klienty vzrostl v roce 2017 o 20 %.

Jean Stephens, výkonná ředitelka RSM, ve svém hodnocení roku 2017 a o výhledech na nadcházející rok uvedla:

„Dlouhodobým závazkem sítě RSM je být poradcem, pro kterého se rozhodnou středně velké společnosti po celém světě. Reagujeme na měnící se podnikatelské prostředí a své služby přizpůsobujeme tak, aby společnostem pomáhaly vypořádat se s výzvami, před nimiž stojí, včetně GDPR, Brexitu, dohody NAFTA, DPH v oblasti Perského zálivu, transparentnosti v Africe a tak dále.

Nadcházející rok s sebou přináší příslib ještě větších nejistot: změnami předpisů o mezinárodním zdanění a o ochraně osobních údajů počínaje, přes zavedení nově vznikajících technologií a digitální inovace a vzestupem zakázkové ekonomiky konče. Tradiční podnikatelské modely už nebudou stačit. 

Rizika s sebou nese rovněž rychlý nástup technologií. Mediálně ostře sledované útoky v roce 2017 zvýšily povědomí o rozsahu a důsledcích rizik souvisejících s kybernetickou bezpečností, v důsledku čehož naše členské firmy zaznamenaly nárůst celosvětové poptávky středních firem po odborných znalostech v oblasti rizik a poradenství, díky nimž by se mohly připravit na možné ohrožení svého podnikání a proti němu bojovat. 

Na druhou stranu při realizaci efektivních a ziskových strategií klienti pro získání rozhodující konkurenční výhody stále více využívají pokročilá technologická řešení, jako je robotická automatizace a umělá inteligence. V současné době se tyto technologie nejpokročilejším způsobem využívají v sektoru finančních služeb, ale předpokládáme, že v krátkodobém i dlouhodobějším horizontu zásadním způsobem změní i naši profesi a způsob, jakým poskytujeme služby svým klientům.

Když to shrnu, podmínky pro rok 2018 vymezily změny na politické scéně, rizika a příležitosti spojené s novými technologiemi a nepředvídatelné ekonomické prostředí. Loučíme se s velmi silným rokem a těšíme se, až budeme dále zvyšovat svůj náskok a pomáhat našim klientům chopit se příležitostí, které přináší tento nový, digitální a daty řízený svět.“

Kvalitní mezinárodní odbornost

V roce 2017 zaznamenala růst každá z oblastí služeb poskytovaných sítí RSM, přičemž značný růst, na úrovni 5,7 %, vykázalo daňové poradenství. Zde se projevila zejména poptávka klientů po poradenství ve složité oblasti pravidel a předpisů týkajících se mezinárodního zdanění a regionálních a národních daní.   Mezi další nejvýraznější úspěchy v oblasti služeb v roce 2017 patří níže uvedené:

 • Objem poskytnutých daňových služeb vzrostl v Severní Americe o 4,8 % a v Asii a Tichomoří o 17,0 %; po snížení daně z příjmu právnických osob v USA se začínají objevovat signály, že daňová konkurence mezi USA a Čínou bude hnacím motorem růstu i v roce 2018.
 • Oblast poradenských služeb sítě RSM vykázala růst o 3,8 %, přičemž nejlepších hodnot s nárůst o 30,0 % dosáhla oblast Středního Východu a severní Afriky (MENA).
 • Audit a účetnictví zůstává největší oblastí služeb poskytovaných sítí RSM, z níž jí plynou celkové výnosy ve výši 2,5 mld. USD.
 • Další služby (kromě auditu, účetnictví, daní a poradenství) představují celkem 110,0 mil. USD a zahrnují nedávné ustavení významné sekce právních služeb napříč několika členskými firmami RSM, které poskytují komplexní a koordinované služby klientům působícím ve více oborech.

Silná a rostoucí působnost

V roce 2017 síť RSM zaznamenala růst v každé ze zeměpisných oblastí, v nichž působí, přičemž s 13,6 % nejrychleji rostla oblast subsaharské Afriky, kde objem doporučování klientů ostatním členským firmám vzrostl o 30,0 %. Tento údaj odráží poptávku klientů po poradenských službách v souvislosti s mezinárodní expanzí a náročným prostředím v zahraničí. S vědomím této potřeby síť RSM v roce 2017 rozšířila svou činnost na Mosambik a Malawi. RSM dále zaznamenala růst i v těchto oblastech:

 • Výnosy z odměn v Severní Americe vzrostly o 5,5 % na 3,2 mld. USD, přičemž díky novým protekcionistickým opatřením plynou dividendy firmám se sídlem v USA. Prosperující poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti mělo za následek nárůst příjmu z odměn o 8,1 % v meziročním srovnání. V prosinci 2017 se členem sítě stala společnost RSM Canada a rozšířila tak kapacitu a značku RSM v regionu.
 • Oblast Asie a Tichomoří i nadále vykazuje stabilní růst na úrovni 4,8 %, a to navzdory ekonomickým potížím na některých klíčových trzích. Společnost RSM India po zavedení jednotné daně ze zboží a služeb v Indii, pravděpodobně největší daňové reformě na světě za několik desetiletí, získala významný počet nových klientů.
 • Evropa a oblast Středního Východu a severní Afriky (MENA) vykázala stálý růst na úrovni 6,0 %, resp. 8,2 %.
 • V roce 2017 síť RSM expandovala celkem do osmi nových zemí: Bulharska, Kambodži, Kanady, Kostariky, Guiney, Malawi, Mosambiku a Senegalu.
 • V Německu, Nizozemsku, Severním Irsku, Polsku, Irsku a Spojeném království byly realizovány fúze a akvizice, které v těchto zemích vedly k rozšíření rozsahu klientských služeb a odborných znalostí.

O RSM

RSM je šestá největší síť nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem zahrnující více než 120 zemí, 813 poboček a přes 43 060 pracovníků po celém světě. Celkový příjem sítě je 5,1 mld. USD.

Jako jeden tým sdílíme dovednosti, znalosti a zdroje, jakož i přístup zaměřený na klienta, který se opírá o důkladné porozumění jeho podnikání. Tímto způsobem svým klientům umožňujeme sebevědomě se posouvat dál a naplno využívat jejich potenciál.

Kontaktní osoby

Monika Marečková

Managing Partner

+420 602 480 018

monika.mareckova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: