Czech Republic
Jazyky

Program COVID – Nájemné

Speciální dotační program COVID – Nájemné připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Podstatou programu COVID – Nájemné je participace nájemce a pronajímatele, a to v poměru: pronajímatel sleví alespoň 30 % z nájemného, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %.

Žádosti o dotace lze podávat již od 26. 6. 2020.

Pro koho je program určen:

Oprávněným žadatelem je nájemce, který:

  • Je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem
  • Užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020, k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům
  • V důsledku přijatých krizových mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 mu byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020
  • Není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny.

 Parametry programu COVID – Nájemné:

  • Státní podpora činí 50 % nájemného za duben až červen 2020
  • Pronajímatel musí nájemci poskytnout slevu z nájemného ve výši 30 %, přičemž nájemce hradí zbývajících 20 % nájemného
  • Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro žadatele
  • Celková alokace činí 5 mld. Kč, která bude v případě potřeby navýšena pro pokrytí žádostí všech oprávněných žadatelů
  • Žádosti je možné podávat od 26. června on-line prostřednictvím informačního systému zpřístupněného z webu www.mpo.cz
  • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím NIA – elektronické identity.

Čtěte také: Kompletní aktualizovaný přehled programů financování

Pokud potřebujete pomoci s vyplňováním žádosti včetně jejich příloh nebo máte nějaké další otázky ohledně projektů spojených s financováním, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme.

V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na Spolecnetozvladneme@rsm.cz.

Máme mnohaleté zkušenosti s projekty financování a jsme nyní připraveni vám nabídnout naši okamžitou podporu.

Kontaktní osoby

Anna Pačesová

Consultant

+420 226 219 000

anna.pacesova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: