Czech Republic
Jazyky

Návrat Marty Rosové do RSM – povede tým mzdového softwaru Nugget SW

Marta Rosová nastoupila 22. 4. 2020 na pozici Head of Software division Nugget a přebírá tak zodpovědnost za loňskou akvizici, tedy za rozvoj produktu, obchodní strategii a vedení týmu mzdového softwaru Nugget SW.

Marta Rosová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance a účetnictví, a dvouletý postgraduální kurs zaměřený na oceňování podniků na Institutu oceňování majetku v Praze.

Pro společnost RSM CZ již pracovala v letech 2000 – 2012, kdy jí byl na začátku svěřen cíl vybudování znaleckého ústavu. Ten se následně pod jejím vedením stal jedním z největších a nejrespektovanějších znaleckých ústavů na trhu.

Technologické zkušenosti následně získávala ve vlastní softwarové společnosti FreshFlow Systems.

Monika Marečková, jednatelka RSM Payroll Solutions CZ a Managing partnerka RSM CZ uvedla: „Jsem velmi potěšena, že se cesty RSM a Marty opět spojily. Letos je to 20 let, kdy Marta nastupovala tehdy ještě do TACOMA Consulting a vybudovala znalecký ústav. Nyní nám přináší cenné zkušenosti z vedení vlastní úspěšné softwarové firmy. Jsem přesvědčena, že náš mzdový software Nugget SW je u Marty v těch správných rukou.“

Marta Rosová
Head of Software division Nugget
Mobil: +420 607 085 708
Email: marta.rosova@rsm.cz 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoby

Monika Marečková

Managing Partner RSM CZ & SK

+420 602 480 018

monika.mareckova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: