Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Síť RSM prolomila hranici 5 miliard USD světového příjmu

 • RSM své celosvětové aktivity rozšířila do dalších osmi zemí, včetně nové členské firmy RSM Canada
 • Globální značka RSM nabírá na síle a objem mezinárodního doporučování klientů vzrostl o 20 %
 • Nejrychleji rostoucím regionem s nárůstem o 13,6 % je subsaharská Afrika

Šestá největší síť nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem, zaznamenala růst v každé oblasti své činnosti, což odráží její závazek pomáhat středně velkým společnostem naplňovat jejich globální ambice. Rok 2017 byl pro RSM dalším silným rokem, kdy její výnosy vzrostly o 5,6 % na 5,1 mld. USD. Síti RSM se vyplatilo, že se od roku 2015 zaměřovala na budování značky, jelikož nyní těží z větší spolupráce, dále expanduje po celém světě a objem její práce pro přeshraniční klienty vzrostl v roce 2017 o 20 %.

Jean Stephens, výkonná ředitelka RSM, ve svém hodnocení roku 2017 a o výhledech na nadcházející rok uvedla:

„Dlouhodobým závazkem sítě RSM je být poradcem, pro kterého se rozhodnou středně velké společnosti po celém světě. Reagujeme na měnící se podnikatelské prostředí a své služby přizpůsobujeme tak, aby společnostem pomáhaly vypořádat se s výzvami, před nimiž stojí, včetně GDPR, Brexitu, dohody NAFTA, DPH v oblasti Perského zálivu, transparentnosti v Africe a tak dále.

Nadcházející rok s sebou přináší příslib ještě větších nejistot: změnami předpisů o mezinárodním zdanění a o ochraně osobních údajů počínaje, přes zavedení nově vznikajících technologií a digitální inovace a vzestupem zakázkové ekonomiky konče. Tradiční podnikatelské modely už nebudou stačit. 

Rizika s sebou nese rovněž rychlý nástup technologií. Mediálně ostře sledované útoky v roce 2017 zvýšily povědomí o rozsahu a důsledcích rizik souvisejících s kybernetickou bezpečností, v důsledku čehož naše členské firmy zaznamenaly nárůst celosvětové poptávky středních firem po odborných znalostech v oblasti rizik a poradenství, díky nimž by se mohly připravit na možné ohrožení svého podnikání a proti němu bojovat. 

Na druhou stranu při realizaci efektivních a ziskových strategií klienti pro získání rozhodující konkurenční výhody stále více využívají pokročilá technologická řešení, jako je robotická automatizace a umělá inteligence. V současné době se tyto technologie nejpokročilejším způsobem využívají v sektoru finančních služeb, ale předpokládáme, že v krátkodobém i dlouhodobějším horizontu zásadním způsobem změní i naši profesi a způsob, jakým poskytujeme služby svým klientům.

Když to shrnu, podmínky pro rok 2018 vymezily změny na politické scéně, rizika a příležitosti spojené s novými technologiemi a nepředvídatelné ekonomické prostředí. Loučíme se s velmi silným rokem a těšíme se, až budeme dále zvyšovat svůj náskok a pomáhat našim klientům chopit se příležitostí, které přináší tento nový, digitální a daty řízený svět.“

Kvalitní mezinárodní odbornost

V roce 2017 zaznamenala růst každá z oblastí služeb poskytovaných sítí RSM, přičemž značný růst, na úrovni 5,7 %, vykázalo daňové poradenství. Zde se projevila zejména poptávka klientů po poradenství ve složité oblasti pravidel a předpisů týkajících se mezinárodního zdanění a regionálních a národních daní.   Mezi další nejvýraznější úspěchy v oblasti služeb v roce 2017 patří níže uvedené:

 • Objem poskytnutých daňových služeb vzrostl v Severní Americe o 4,8 % a v Asii a Tichomoří o 17,0 %; po snížení daně z příjmu právnických osob v USA se začínají objevovat signály, že daňová konkurence mezi USA a Čínou bude hnacím motorem růstu i v roce 2018.
 • Oblast poradenských služeb sítě RSM vykázala růst o 3,8 %, přičemž nejlepších hodnot s nárůst o 30,0 % dosáhla oblast Středního Východu a severní Afriky (MENA).
 • Audit a účetnictví zůstává největší oblastí služeb poskytovaných sítí RSM, z níž jí plynou celkové výnosy ve výši 2,5 mld. USD.
 • Další služby (kromě auditu, účetnictví, daní a poradenství) představují celkem 110,0 mil. USD a zahrnují nedávné ustavení významné sekce právních služeb napříč několika členskými firmami RSM, které poskytují komplexní a koordinované služby klientům působícím ve více oborech.

Silná a rostoucí působnost

V roce 2017 síť RSM zaznamenala růst v každé ze zeměpisných oblastí, v nichž působí, přičemž s 13,6 % nejrychleji rostla oblast subsaharské Afriky, kde objem doporučování klientů ostatním členským firmám vzrostl o 30,0 %. Tento údaj odráží poptávku klientů po poradenských službách v souvislosti s mezinárodní expanzí a náročným prostředím v zahraničí. S vědomím této potřeby síť RSM v roce 2017 rozšířila svou činnost na Mosambik a Malawi. RSM dále zaznamenala růst i v těchto oblastech:

 • Výnosy z odměn v Severní Americe vzrostly o 5,5 % na 3,2 mld. USD, přičemž díky novým protekcionistickým opatřením plynou dividendy firmám se sídlem v USA. Prosperující poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti mělo za následek nárůst příjmu z odměn o 8,1 % v meziročním srovnání. V prosinci 2017 se členem sítě stala společnost RSM Canada a rozšířila tak kapacitu a značku RSM v regionu.
 • Oblast Asie a Tichomoří i nadále vykazuje stabilní růst na úrovni 4,8 %, a to navzdory ekonomickým potížím na některých klíčových trzích. Společnost RSM India po zavedení jednotné daně ze zboží a služeb v Indii, pravděpodobně největší daňové reformě na světě za několik desetiletí, získala významný počet nových klientů.
 • Evropa a oblast Středního Východu a severní Afriky (MENA) vykázala stálý růst na úrovni 6,0 %, resp. 8,2 %.
 • V roce 2017 síť RSM expandovala celkem do osmi nových zemí: Bulharska, Kambodži, Kanady, Kostariky, Guiney, Malawi, Mosambiku a Senegalu.
 • V Německu, Nizozemsku, Severním Irsku, Polsku, Irsku a Spojeném království byly realizovány fúze a akvizice, které v těchto zemích vedly k rozšíření rozsahu klientských služeb a odborných znalostí.

O RSM

RSM je šestá největší síť nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem zahrnující více než 120 zemí, 813 poboček a přes 43 060 pracovníků po celém světě. Celkový příjem sítě je 5,1 mld. USD.

Jako jeden tým sdílíme dovednosti, znalosti a zdroje, jakož i přístup zaměřený na klienta, který se opírá o důkladné porozumění jeho podnikání. Tímto způsobem svým klientům umožňujeme sebevědomě se posouvat dál a naplno využívat jejich potenciál.

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close