Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Změny ve mzdové agendě od 1.1. 2015

Opět máme nový rok a s ním i změny v pracovněprávní legislativě a dani z příjmu fyzických osob. Rádi bychom vás ve stručnosti informovali o změnách platných od 1.1.2015 a také o tom, že od roku 2015 poskytujeme mzdový outsourcing i na Slovensku.

Změny v ročním zúčtování daně pro rok 2014

 • Nově musí podat daňové přiznání pouze ti zaměstnanci, kteří zaplatili v průběhu roku solidární daň, ale zároveň dosáhli max. vyměřovacího základu na sociální pojištění
 • Zaměstnanci mohou nově uplatnit v ročním zúčtování daně tzv. “školkovné“ – poplatek za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školky

Změny v uplatnění daňového zvýhodnění na dítě pro rok 2015

 • Došlo k diferenciaci daňového zvýhodnění na děti popř. měsíčních bonusů. Věcná změna spočívá v diferenciaci výše daňového zvýhodnění na dítě podle počtu dětí uznatelných za vyživované.
  • Měsíční výše činí
   • Jedno dítě 1117 Kč
   • Druhé dítě 1317 Kč
   • Třetí dítě 1417 Kč
 • Pořadí dětí nemusí být určeno podle data narození. Mezi rodiči bude muset existovat shoda nejen v tom, kdo z nich si daňové zvýhodnění na to které dítě uplatní, ale i v tom, v jaké výši si na to které dítě daňové zvýhodnění uplatní.
 • Pro uplatnění daňového zvýhodnění musejí být do lednových mezd dodány tyto dokumenty:

Změny v životním pojištění platné od ledna 2015

 • Zpřísnily se podmínky pro osvobození od daně příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění
  • Od ledna 2015 zaniká osvobození od daně, pokud podle pojistné smlouvy může zaměstnanec platby poskytnuté zaměstnavatelem vybírat
   • Před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo
   • Před rokem, ve kterém pojištěnec dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění
 • Změnu smlouvy je nutné doložit potvrzením z pojišťovny, jinak bude muset být příspěvek zaměstnavatele zdaněn.

Zdanění příjmů jednatelů>

 • U daňových nerezidentů dochází ke změně zdanění příjmů jednatelů ze společností s.r.o., statutárních ředitelů z akciových společností, ředitelů OPS, členů představenstva. Jejich příjem je nově zdaněn srážkovou daní a nemohou si podepsat prohlášení poplatníka.

Minimální mzda

 • Od ledna 2015 dochází ke zvýšení minimální mzdy na částku 9200 Kč měsíčně. Tato změna se netýká poživatelů invalidního důchodu. U těchto zaměstnanců zůstává minimální mzda nadále ve výši 8500 Kč měsíčně.
 • V důsledku změny minimální mzdy dochází ke zvýšení příplatku za práci ve ztíženém prostředí 10% z min mzdy za 1 hod práce.

Zdravotní pojištění

 • Nově se neplatí pojistné z neplaceného volna ani při neomluvené absenci, avšak zaměstnavatel musí zabezpečit dodržení minimální vyměřovacího základu zaměstnance, resp. Jeho poměrné části tehdy, pokud pro zaměstnance povinné minimum platí.

Další změny

 • Bezúročné zápůjčky – dochází k úpravě podmínek pro poskytování bezúročných zápůjček (dříve půjček). Od ledna 2015 je zaveden limit jistin do výše 300.000,- Kč. Majetkový prospěch ve výši úroku obvyklého, který se zdaní jako příjem ze závislé činnosti, se vypočte jen z částky nad tento limit.
 • Znovu byla zavedena blokace pro osvobození důchodů z příjmů přesahujících 840.000,- Kč
 • Dochází ke zvýšení limitu maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění pro rok 2015 na částku 1.277.328,- Kč

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close