Czech Republic
Jazyky

Program Antivirus prodloužen

Rádi bychom vás informovali, že vláda dne 24. 8. 2020 schválila prodloužení programu Antivirus v režimu A i B, a to do 31. 10. 2020.

Program Antivirus je cílený program k udržení zaměstnanosti a je platný od března 2020.

Režim A

Kompenzuje náklady zaměstnavatelům, kteří museli svým zaměstnancům nařídit karanténu nebo částečně či úplně omezit svůj provoz z důvodu nařízení vlády.

Maximální výše kompenzace činí 39 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.

Režim B

Kompenzuje náklady zaměstnavatele, vzniklé v důsledku hospodářských potíží, například při poklesu poptávky po službách či produktech – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % výdělku, nebo při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.

Maximální výše kompenzace činí 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.

Režim C

Prodloužen nebyl režim C, který při splnění daných podmínek odpouští firmám do 50 zaměstnanců odvody na sociální pojištění, a to za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Detailní informace k jednotlivým režimům programu Antivirus naleznete na našich stránkách, případně nás neváhejte kontaktovat!

Kontaktní osoby

Natálie Márová

Payroll Deputy Manager

+420 226 219 000

natalie.marova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: