Czech Republic
Jazyky

Otcovská – nová dávka nemocenského pojištění

Od 1. 2. 2018 nabývá účinnosti nový zákon a to otcovská dovolená, týdenní volno pro novopečené tatínky. Rádi bychom vás s touto novinkou blíže seznámili.

Nárok vznikne, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů před účinností zákona, tj. 21. prosince 2017 a později.

Nárok na  otcovskou dovolenou vznikne novopečeným otcům, kteří chtějí pečovat o vlastní dítě – muž musí být jako otec dítěte zapsaný na matrice. Na otcovskou dosáhnou také muži, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů.

Nastoupit na otcovskou lze v období 6 týdnů ode dne narození dítěte.

Otcovská náleží po dobu jednoho týdne (7 kalendářních dní) a musí se čerpat vcelku, nesmí se přerušovat.

Otcovskou lze čerpat i po dobu, kdy je dítě s matkou v péči zdravotnického zařízení.

Dávka otcovské poporodní péče:

Jde o dávku vyplácenou z nemocenského pojištění, která se stejně jako nemocenská nebo peněžitá pomoc v mateřství vypočítá z denního vyměřovacího základu.

Průměrný denní výdělek se sníží podle redukčních hranic, které v roce 2017 vypadají takto:

  • Z částky do 942 Kč se počítá 100 procent
  • Z částky nad 942 do 1412 Kč se počítá 60 procent
  • Z částky nad 1412 do 2824 Kč se počítá 30 procent
  • K částce nad 2824 Kč se už nepřihlíží.

Z takto vypočteného denního vyměřovacího základu se následně započítá 70 procent.

Zaměstnanec nesmí po dobu pobírání otcovské vykonávat práci v tom zaměstnání, z něhož je dávka přiznána.

Zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci na tuto dobu rodičovskou dovolenou.

Rádi vám pomůžeme a poradíme i s vaší mzdovou agendou. Pokud zvažujete outsourcing mezd neváhejte se na nás obrátit!

Kontaktní osoby

Soňa Kohoutková

Payroll Accountant

+420 226 219 000

sona.kohoutkova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: