Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Novinky ve zdravotních reformách pro zaměstnance i zaměstnavatele

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom vás informovali o zdravotních reformách, které přináší změny v systému zdravotních prohlídek zaměstnanců a upravují povinnosti zaměstnavatele.

Níže uvádíme stručný přehled zásadních změn:

  • Každý zaměstnavatel bez ohledu na počet zaměstnanců má povinnost mít svého lékaře a musí s ním mít uzavřenou smlouvu o poskytování pracovně-lékařské péče
  • Nová právní úprava stanovuje povinnost zaměstnavatele uhradit náklady za lékařské posudky /netýká se posudků vystavených po skončení výkonu rizikové práce a posudku pro posouzení nemocí z povolání/
  • Pokud se nový uchazeč o zaměstnání nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, bude považován za zdravotně nezpůsobilou osobu a nesmí tak nastoupit do práce. Tato povinnost se týká i zaměstnanců pracující na základě dohod o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
    • Náklady na tuto prohlídku bude hradit uchazeč; zaměstnavatel bude vstupní prohlídku hradit pouze těm osobám, s kterými následně uzavře pracovněprávní vztah, případně se kterými se na úhradě dohodne.
    • V případě, že vykonávaná práce je zařazena do první kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví (běžná administrativní práce) a podle vyhlášky č. 432/2003 Sb a není práce vykonávána na základě jiných pracovněprávních předpisů, může pracovní posudek vystavit praktický lékař zaměstnance /uchazeče o zaměstnání/
  • Zaměstnavatel je povinen vystavit žádost obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance od lékaře požadováno
  • Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovně-lékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.
Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close