Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Jak na to s evidencí a rozvržením pracovní doby?

Jak správně rozvrhnout a evidovat pracovní dobu, aby bylo vše právně v pořádku? Přinášíme vám stručný přehled.

Pracovní dobu určuje zaměstnavatel, který tak musí učinit písemně a své zaměstnance s rozvrhem pracovní doby seznámit, alespoň dva týdny předem. Zaměstnavatel stanovuje začátek a konec pracovní doby, ale také přestávky na jídlo a odpočinek. Přestávky musí být poskytnuty nejdéle po šesti hodinách trvání práce. U mladistvých je limit nejdéle po 4,5 hodinách. Délka pauzy musí být minimálně 30 minut. Všeobecně se přestávky na jídlo a oddech do pracovní doby nezapočítávají. Pouze pokud se jedná o bezpečnostní přestávku, i když připadne na přestávku na jídlo a oddech a dále pokud se jedná o práce, které nemohou být přerušeny. Obě tyto přestávky se započítávají do pracovní doby.

Další podmínky pro stanovení rozvrhu směn jsou:

 • Standardní pracovní doba 40 hod. týdně
 • Směna nesmí přesáhnout dvanáct hodin
 • Zaměstnanci v třísměnném a nepřetržitém režimu 37,5 hod.
 • Zaměstnanci v dvousměnném režimu 38,75 hodin/týden
 • Osoby mladší 18 let 40 hodin/týden; max. 8 hodin denně

Odpočinek mezi jednotlivými směnami

 • Mezi  koncem jedné směny a začátkem druhé směny musí být nepřetržitý odpočinek v délce alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích (zaměstnanec mladší 18 let dokonce 12 hodin)
  • Tento odpočinek může být zkrácen až na osm hodin a to zaměstnanci staršímu 18 let v případech uvedených v § 90 odst. 2 a za podmínky, že následující odpočinek mu bude o zkrácenou dobu prodloužen
 • Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby měl zaměstnanec v týdnu nepřetržitý odpočinek v délce trvání alespoň 35 hodin (48 hodin v případě mladistvého zaměstnance)
  • Pokud to provoz zaměstnavatele umožňuje, měl by být odpočinek stanoven tak, aby připadl všem zaměstnancům na stejný den a aby v něm byla zahrnuta neděle
 • Dny pracovního klidu jsou podle zákoníku práce jednak svátky a také dny nepřetržitého odpočinku v týdnu. V těchto dnech může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci výkon práce pouze výjimečně v situacích uvedených v § 91 odst. 3 až 5 zákoníku práce.

 

Zaměstnavatel je povinen vést u každého zaměstnance evidenci týkající se jeho pracovní doby. V případě žádosti zaměstnance je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout tyto informace:

 • Počet odpracovaných dní/směn
 • Evidenci odpracované práce přesčas
 • Evidenci odpracovaných hodin v noci, o víkendu a ve svátek
 • Odpracované hodiny v rámci pracovní pohotovosti
 • Pracovní pohotovosti zaměstnance
 • Evidenci dovolených, náhradního volna, neplaceného volna a dalších absencí.

 

RSM TACOMA poskytuje outsourcing mzdového účetnictví a rádi vám s problematikou této oblasti poradíme.

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close