Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Hlavní změny ve mzdové agendě od 1.1. 2014 – část druhá

Přinášíme vám pokračování přehledu aktualit platných ve mzdové a personální oblasti.

1. Dohoda o srážkách ze mzdy

  • Úprava dohod o srážkách ze mzdy bude obsažena v § 2045-2047 NOZ, ze Zákoníku práce bude tato oblast vypuštěna (§ 327 bude zrušen)
  • Pokud nepůjde o dluh vůči zaměstnavateli, uzavření dohody o srážkách podléhá předchozímu souhlasu zaměstnavatele
  • Výše srážek nesmí přesáhnout ½ mzdy ani nezabavitelnou částku podle OSŘ.

2. Vnitřní předpis

  • Nově právní úprava stanoví, že pokud bude vnitřní předpis obsahovat povinnosti zaměstnanců, tak se k nim nebude přihlížet
  • Z této změny vyplývá, že povinnosti zaměstnanců mají být uvedeny v Pracovním řádu společnosti
  • Toto omezení je platné pro vnitřní předpisy přijímané po 1. 1. 2014.

3. Předsmluvní odpovědnost

  • Nově je třeba uvážlivě řešit vyjednávání o podmínkách pracovní smlouvy či jiných dohod. To jak s ohledem na informační povinnost, tak s ohledem na případné přerušení jednání bez spravedlivého důvodu
  • Předsmluvní odpovědnost vzniká, pokud jsou obě strany v jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné
  • Jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany jednání o uzavření smlouvy ukončí, ikdyž pro to nemá spravedlivý důvod. Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně vzniklou škodu
  • Předsmluvní povinnost je nově upravena v § 1728, § 1729 NOZ a náhrada škody v §2955 NOZ.

 

Pro více informací o mzdových novinkách nás neváhejte kontaktovat.

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close