Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Hlavní změny ve mzdové agendě od 1.1. 2014 – část první

Rádi bychom vám poskytli stručný přehled aktualit platných ve mzdové a personální oblasti.

1.       Sociální pojištění

 • Zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení na částku 1.245.216 Kč
 • Od 1.1.2014 byla zavedena pro všechny zaměstnavatele povinnost elektronické komunikace s orgány správy sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, že se část zaměstnavatelů nestihla na elektronickou komunikaci připravit, je lhůta pro elektronické podávání prodloužena o rok.

2.       Solidární daň

 • Roční částka hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně je zvýšena na částku 1.245.216 Kč
 • Měsíční hranice je stanovena na částku 103.768 Kč
 • Zaměstnanci, kteří solidárnímu zvýšení daně podléhali v roce 2013 (byť i jen v jednom měsíci), nelze provést roční zúčtování. Tito zaměstnanci jsou povinni podat za rok 2013 daňové přiznáni.

3.       Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

 • Od 1.1.2014 náleží zaměstnanci opět nemocenské od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Tj., že zaměstnavatel hradí náhradu mzdy pouze za prvních 10 pracovních dní tj. 14 kalendářních dní
 • Jestliže pracovní neschopnost vznikla v roce 2013 a trvá i v roce 2014, náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele v období prvních 21 dnů pracovní neschopnosti. Nemocenské bude poskytováno od 22. dne trvání pracovní neschopnosti
 • Došlo ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu nemocenských dávek.

4.       Dohody o provedení práce

 • Zvyšuje se limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani z 5.000 Kč  na 10.000 Kč měsíčně.

5.       Plnění povinného podílu

 • Zákonná povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením trvá i nadále
 • Osoby zdravotně znevýhodněné do 1. 1. 2015 i když mají na rozhodnutí uvedeno „trvalá platnost“ se již nově neposuzují. Stávající rozhodnutí bude platit nejdéle do 1. 1. 2015, není-li na něm uvedena doba kratší. Toto je důležité pro účely plnění povinného podílu za rok 2013.

Pro více informací o mzdových novinkách nás kontaktujte.

 

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close