Czech Republic
Jazyky

Dovolená při nerovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby

Právě probíhá období letních prázdnin, a to pro většinu zaměstnanců znamená  dobu čerpání dovolené. Podmínky stanovené pro její čerpání jsou uvedeny v zákoníku práce a proto by nemělo docházet k nesrovnalostem.

Rádi bychom Vám nastínili problémy, které mohou vznikat při čerpání dovolené při nerovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby, a to z hlediska odchylek oproti čerpání dovolené za kalendářní rok.

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Podle § 78 odst. 1 písm. m) ZP jde o rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu do směn s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou, popřípadě kratší pracovní dobu za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích, popřípadě 52 týdnů. Je-li tedy stanovená týdenní pracovní doba v nepřetržitém pracovním procesu 37,5 hodin, lze ji při nerovnoměrném rozvržení rozvrhovat do směn tak, že v týdnu nebude mít pravidelně 37,5 hodin, ale že v jednom bude více hodin, v jiném méně. Avšak v nejvýše přípustném vyrovnávacím období činila v průměru 37,5 hodin. Takové rozvržení pracovní doby představuje typicky krátký nebo dlouhý týden, na něž připadá rozdílný počet směn.

Toto rozdělení vyžaduje specifickou úpravu čerpání dovolené stanovenou v § 213 odst. 4 ZP a založenou na průměrném počtu pracovních dnů dovolené připadajících zaměstnanci na týden dovolené. Platí tedy, že čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny, nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadlo v celoročním průměru, tedy podle rozvržení pracovní doby do směn. Právo na dovolenou se tedy v tomto případě přepočítává na směny / pracovní dny / podle jejich rozvrhu na kalendářní rok.

Průměr se určuje podle vzorce:

Nárok na dovolenou v pracovních dnech = PS : PT x TD

PS = počet plánovaných směn vycházející se stanovené týdenní pracovní doby

PT = počet týdnů v roce, používá se číslo 52, přesněji 52,143 v  nepřestupném roce a 52,286 v roce přestupném

TD = počet týdnů dovolené, na které vznikne zaměstnanci v kalendářním roce nárok tj. 4 týdny ze zákona, ale může být i 5 týdnů, případně kolik daná společnost poskytuje

Počet plánovaných pracovních dnů v kalendářním roce se vydělí počtem týdnů v kalendářním roce, tím se zjistí průměrný počet plánovaných pracovních dnů připadajících na 1 týden. Z tohoto průměrného počtu pracovních dnů na týden se pak vychází při zjištění celkového počtu pracovních dnů zaměstnance připadajících na jeho dovolenou, kdy se průměrný počet pracovních dnů připadajících na 1 týden vynásobí počtem týdnů dovolené, na které má zaměstnanec nárok v kalendářním roce.

Získáme celkový počet pracovních dnů dovolené, které zaměstnavatel musí určit zaměstnanci k čerpání.

Příklad:

Zaměstnanec pracoval v nerovnoměrném rozvržení pracovní doby tak, že počet plánovaných směn činil 182 dnů. Nárok na dovolenou za kalendářní rok činil 4 týdny.

182 : 52 = 3,5 dne na týden.

Při čtyřtýdenním nároku na dovolenou 3,5 dne x 4 = 14

Celkový nárok na dovolenou je 14 pracovních dnů dovolené.

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte naše mzdové oddělení.

Přejeme Vám příjemnou dovolenou plnou nových zážitků.

RSM CZ se stala partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp

Kontaktní osoby

Soňa Kohoutková

Payroll Accountant

+420 226 219 000

sona.kohoutkova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: